Afnic

Franse registry verscherpt controle tijdens registratie domeinnaam

AFNIC, de Franse registry, is een consultatie gestart over het voornemen tijdens de registratie van een domeinnaam beter te controleren. Doel van het plan is de misbruik van domeinnamen onder het FR TLD te verminderen.

Controle niet real time

Wie een domeinnaam registreert maakt daarvoor zeer waarschijnlijk gebruik van de webinterface van een registrar. Lang niet alle gegevens die hij invult worden realtime gecontroleerd. Dat bij een verkeerde lengte van de postcode of onjuiste weergave van een telefoonnummer de aanvrager een foutmelding krijgt betekent niet dat die data ook echt wordt geverifieerd.

Die controle vindt in de regel pas plaats na de registratie. Het is waarschijnlijk ook dat dit op basis van steekproeven en meldingen gebeurt. Zolang de registrar wordt betaald en er geen abuse klachten verschijnen kan een foutieve domeinnaamregistratie jarenlang onder de radar blijven. Foutief heeft daarbij betrekking op opzettelijke fouten en verschrijvingen.

Tijdens registratie

AFNIC wil beide soorten nu verminderen en wel door het aantal echte controles tijdens de registratie op te voeren. Het voorstel dat nu ter consultatie voorligt gaat uit ven een procedure waarbij de registratie voor zeven dagen wordt bevroren (“justification” fase) als de woonplaats en WHOIS invoer afwijkt. Wie niet in die periode reageert zal merken dat de onderbroken registratie voor dertig dagen is bevroren en daarna verdwijnt het record.

Succes 2021

Volgens de registry was deze aanpak in 2021 al zeer succesvol, omdat 78,7% van de registraties door schijnbaar niet EU ingezetenen van tijdelijke geblokkeerde namen niet meer is afgerond. De consultatie gaat om het aanscherpen van die regels.

document