banner-ispkart competitie

Geen ISP Kartcompetitie in 2020

Zeventien jaar lang bestaat de ISP Kartcompetitie. Het is vanaf de eerste editie het enige evenement in Nederland voor providers, datacenters en toeleveranciers. Het slechte nieuws is dat er geen achttiende editie komt. The Red Dress Effect, die het event de laatste twee jaar heeft georganiseerd, legt uit waarom dit besluit is genomen.

Lange ervaring

De ISP Kartcompetitie is sinds 2016 onderdeel van The Red Dress Effect. Daarvoor was het bedrijf van Anna Kocks al meermaals ingehuurd door Aaldering ICT om dat bedrijf bij de organisatie van dit event bij te staan In het verleden heeft Anna vanuit de positie als sponsor en deelnemer het event van dichtbij mee gemaakt. Naast de oprichter, Dave Aaldering die daarbij is gesteund door Dorien van Haren, is er dan ook niemand die zo vaak en grondig achter de schermen van de ISP Kartcompetitie heeft gekeken als Anna. Die lange ervaring en kennis van ontwikkelingen in de sector van de laatste paar jaar hebben geleid tot het besluit de ISP Kartcompetitie in 2020 niet plaats te laten vinden.

Formule

“De ISP Kartcompetitie is ooit begonnen en de formule is over de jaren amper gewijzigd,” zegt Anna. Ze geeft aan dat daar twee redenen voor zijn. De eerste is dat de formule gewoon goed werkt, ook nu nog. De andere reden is dat de paar wijzigingen die ooit zijn doorgevoerd nog steeds zorgen voor discussie. “De ISP Kartcompetitie is begonnen in Huizen, maar is uiteindelijk verplaatst naar Utrecht, waar meer ruimte is. We hebben ook de races aangepast. In het begin waren het individuele races, dat zijn nu teamraces. Op beide besluiten is de nodige kritiek gekomen en die is nog steeds niet verstomd.” Hoewel ze nooit de mogelijkheid heeft overwogen die beslissingen terug te draaien is het wel een belangrijk signaal. De marges om de ISP Kartcompetitie te veranderen, zonder daarbij de door de deelnemers gekoesterde formule te wijzigen zijn klein.

Opbrengst

Aan de kant van de sponsors is er iets anders aan de hand. Daar zijn de geluiden dat men het event nog steeds een warm hart toedraagt, maar dat er vraagtekens worden gezet bij het rendement. Daarover merkt Anna op dat zij dit ook bij tal van andere events ziet. “Als ik zeg dat de markt is veranderd dan doel ik onder andere hierop. Voorheen waren het de marketingafdelingen die een doorslaggevende stem hadden bij het selecteren van de events waaraan een bedrijf als sponsor deelnam. Die rol is nu vaak overgenomen door sales. De belangen van die twee afdelingen zijn verschillend. Marketeers denken ook aan naamsbekendheid en imago. Bij sales gaat het vaak om direct toewijsbare omzet en resultaten. Leads zijn leidend geworden.“

Leads uit het sponsorship van de ISP Kartcompetitie halen is mogelijk, maar volgens Anna doet zich hier voor wat ook bij andere events zichtbaar is. “Lead generation betekent dat event organisatoren veel meer data moeten vergaren en delen. The Red Dress Effect heeft dat al jaren voor elkaar. Toch is de vraag naar die data beperkt. Uit onderzoek dat we hebben gedaan blijkt dat er een opvallend grote groep sponsors is die de beschikbare data amper of niet raadpleegt.” Weinig raadpleging, weinig follow-up acties leiden tot de toch wel onterechte perceptie dat de opbrengst van de ISP Kartcompetitie tegen kan vallen.

Sponsors

Door die perceptie is het over de jaren steeds lastiger geworden voldoende sponsors te vinden voor de ISP Kartcompetitie. Sectoren die voorheen buiten de scope vielen zijn de afgelopen jaren intensief benaderd met het verzoek aan deze unieke activiteit deel te nemen, De belangstelling van bijvoorbeeld system integrators en detacheerders was verschillend. Anna: “We hebben hier echt veel tijd in gestopt. Het zijn voorbeelden van groepen die we deels hebben weten te binden aan het event. Voor het vasthouden en werven van sponsors leek dit een goede ontwikkeling. Helaas zagen we tegelijk de interesse bij datacenters als sponsors voor het event teruglopen. Hosters die het event mede mogelijk maakten zijn jaren geleden al als sponsors afgehaakt. De consolidatie bij datacenters en hosters speelt hier een grote rol. De instroom van toeleveranciers die bereid zijn bij te dragen is te gering om dat te compenseren. We hebben te vaak gehoord dat de samenstelling van de bezoekersgroep te weinig matched met wat zij relevante partijen vinden “

Deadlines

Het is de laatste twee jaar steeds lastiger gebleken de ISP Kartcompetitie te organiseren. Bestaande en nieuwe sponsors moeten keuzes maken uit een te groot aantal events in binnen- en buitenland. Dat leidt ertoe dat keuzes steeds vaker worden uitgesteld. Met vrijblijvende sponsor intenties is dit event niet te organiseren. Er zijn te veel deadlines waar The Red Dress Effect mee te maken heeft om de races in april te kunnen houden. De voorbereidingen daarvoor moeten in november starten en dat betekent ook dat de eerste contracten dan al getekend moeten zijn. Anna: “Handtekeningen zijn nodig, omdat de ISP Kartcompetitie een duur event is en vooraf al de nodige grote investeringen vergt. Van start gaan zonder dat er concreet budget is een onacceptabel risico.”

Traditioneel komen vanaf november ook de eerste verzoeken van rijders voor het vormen van de teams. Het aantal sponsoren is onder druk komen te staan, maar de belangstelling van rijders en teams stabiel is gebleken. Elk jaar hebben – en een paar uitschieters beide kanten op – ruim 600 personen deelgenomen aan de ISP Kartcompetitie.

Het is om die groep zo snel en zo goed mogelijk te informeren dat Anna ook de stap heeft genomen het gesprek met Technite aan te gaan. De bovenstaande boodschap is niet leuk, maar wel duidelijk.

TL;DR

Het risico dat The Red Dress Effect moet nemen om de ISP Kartcompetitie te laten doorgaan is te groot geworden. Om die reden komt er geen 2020 editie.