kantoor - office

“Great Resignation” is een drogreden

Sinds maanden wordt door de buitenlandse pers gewezen op de “great resignation” als de oorzaak van personeelsproblemen, maar dat is een drogreden. Iedere manager die dat begrip hanteert heeft al veel langer een probleem, maar dat nooit willen inzien.

De term “great resignation” komt uiteraard uit Amerika. Werkgevers klagen dat personeel na de verplichte lockdowns en thuiswerken niet meer terug willen keren naar kantoor en werken volgens de oude regels. Dat lijkt op de veranderingen op de arbeidsmarkt na de economische crash begin vorige eeuws. Wetenschappers zijn, in tegenstelling tot journalisten, wat terughoudender met het maken van die vergelijking.

Voor managers is het een duidelijk verhaal. Van huis uit werken gaf meer vrijheid. Dat gaat natuurlijk niet op voor alle functies. De tweede reden van GR is volgens hen dan ook dat de salarissen elders hoger liggen. Voor ons Nederlanders lijkt het verhaal te zijn dat werkgevers in Amerika personeel wegkapen door betere primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden te bieden. Schijnbaar hebben ze daar minder ervaring mee dan wij in Nederland.

Overal, niet alleen IT

Maar achter de GR gaat nog wel iets meer schuil. Het verschijnsel doet zich in alles sectoren voor, dus ook de IT sector. Bij die sector worden nog andere redenen genoemd voor het verdwijnen van personeel. De lange werkweken en het inzicht dat zelf ontplooiing niet mogelijk is door bij de werkgever te blijven.

Lange werkweken hoeven geen probleem te zijn. Er moet compensatie zijn en dan juist niet uitsluitend in aandelen of geld. Daarom is het begrip zelfontplooiing zo belangrijk. Wie de discussies op Reddit en elders volgt over personeel dat opstapt, voor zich zelf begint of de sector verlaat komt vaak een “inzicht” tegen. Door het werken van huis uit, met de manager op afstand, heeft men tempo en uren veel meer zelf kunnen invullen. Het vergaren van nieuwe kennis of specialiseren is van huis uit ook veel makkelijker gebleken.

Drogreden

Dat werkgevers en managers klagen dat ze niet alleen door Covid-19 getroffen zijn, maar ook door de daardoor gestarte great resignation is daarom ook een drogreden. Natuurlijk had en heeft de pandemie grote invloed. Maar dat er zoveel “onrust” is gekomen op de arbeidsmarkt zegt vooral iets over het tekortschieten van werkgevers.

Nederland

Het is ook geen toeval dat in Nederland de great resignation amper een rol speelt. Thuis kunnen en mogen werken. Een technische infrastructuur die thuiswerken mogelijk maakt en werkgevers die daar de meerwaarde van inzien zorgt ervoor dat wij hier amper last van hebben.

Dat er meer banen in de IT zijn dan sollicitanten heeft dan verder niets te maken met de pandemie, dat probleem is begin deze eeuw al benoemd en tot op heden is er geen oplossing voor gevonden.