HDD150150

HDD marktontwikkelingen duiden

Al enige tijd is zichtbaar dat het aantal HDD dat wordt geproduceerd en verscheept onder druk staat. Omdat de capaciteit steeds verder toeneemt zijn er minder units nodig om aan de vraag te kunnen voldoen. Die verklaring is correct, maar behoeft enige nuancering, omdat daarbij niet wordt stilgestaan bij de inzetgebieden van de schijven.

Waar precies een HDD wordt ingezet is belangrijk om te kunnen zien dat de daling van het aantal shipment in perspectief te kunnen plaatsen. Volgens de laatste berichten zijn er in Q1 van dit jaar ruim 10% minder HDDs verscheept dat het voorgaande kwartaal. Daarbij moet rekening worden gehouden met seizoensinvloeden, maar ook zonder die is er sprake van een min.

De meeste rapportages splitsen de cijfers op voor enterprise, datacenter en desktop gebruik. Daarmee wordt al beter inzichtelijk waar exact de krimp zit en waar nog sprake is van groei. Er is echter ook nog een andere manier om te kijken naar de HDD markt en dat is door een indeling te maken naar type gebruik. Dat is wat in een artikel op Forbes is gedaan. Het type opslag is daar uit uitgangspunt genomen en niet geheel verrassend blijkt dan dat voor online storage, dus een unit die direct benaderd kan worden en niet in ruststand verkeert, de vraag naar HDDs afneemt. Dat is het segment waar de SSD het marktaandeel laat krimpen. Er is echter ook nearline storage – volgens de Wiki “[storage] not immediately available, but can be made online quickly without human intervention”. Dat type gebruik laat nog wel een groei zien, een forse groei zelfs.

Er zijn dus meerdere manieren om HDD gebruik te categoriseren. Door meerdere indelingen naast elkaar te gebruiken wordt de HDD markt inzichtelijker.