ICANN-2021-budgetplanning

Het andere bericht van ICANN is ook belangrijk

ICANN-2021-budgetplanningICANN heeft de pers gehaald door een duidelijk standpunt over de verkoop van .org, hierdoor is een ander belangrijk bericht van de organisatie totaal ondergesneeuwd. Dat is jammer, want hierin staat onomwonden dat men zich opmaakt voor forse tegenslagen.

Budget overhoop

Net als de meeste bedrijven werkt ICANN met budgetten. Er is een budget voor het komend jaar en een prognose voor een periode van vijf jaar. In tegenstelling tot het bedrijfsleven staan de plannen van ICANN gewoon online. De achterban wordt ook gevraagd op de concept budgetten en meer jaren prognoses te reageren, dat heet het “Public Comment process”. Die fase duurde van 22 december 2019 tot 25 februari 2020.

Eigenlijk zou die input verwerkt worden in de plannen, waarna de besluitvorming verder kon gaan. Sinds februari 2020 is echter de impact van het Corona virus steeds duidelijk geworden. De meeste input voor het operational plan, het one-year budget en het five-year plan is net als de uitgangspunten van ICANN zelf niet langer valide of zinnig. Alles is overhoop gegooid en niemand weet wat de impact van de pandemie voor de lange (-re) termijn gaat zijn.

Aannames en Aanpassingen

In de communicatie over de voortgang van de budgetplannen zegt ICANN:

[its] planned activities and financial position for the remainder of FY20 (ending 30 June 2020) and FY21 will be impacted.

Als praktisch punt noemt het dat tot september 2020 waarschijnlijk geen face-to-face bijeenkomsten kunnen worden gehouden of bezocht. De draad zal mogelijk langzaam worden opgepakt in 2021, ook al is niet bekend in welke vorm. De aanname is dat die fase het hele jaar in beslag zal nemen. Wat ICANN daarmee bericht is in lijn met wat bijvoorbeeld Facebook en Microsoft al hebben aangegeven. Die twee zullen tot in volgend jaar geen events organiseren of bijwonen (zie ook link).

De impact van het Covid-19 virus raakt ook de financiën van ICANN. Dit jaar wordt een al rekening gehouden met 8% minder inkomsten. Voor de periode 2021-2025 zal de funding 5% lager kunnen uitvallen.

Minder funding betekent dat ICANN het mes in de eigen kosten moet zetten. Het reisbudget is een makkelijke post, niemand kan of wil op dit moment immers reizen Die directe besparing zal ook in 2021 doorwerken. Die kosten moeten dan 6% naar beneden. Vooralsnog blijft het snijden in het personeelsbestand beperkt. 15 van de 410 medewerkers zullen op zoek moeten gaan naar een andere baan.

TLDs en domeinnamen

Wie de aangepaste budgetten doorneemt ziet dat ICANN standaard gebruikt maakt van prognoses gebaseerd op het model waar beste slechtste en gemiddelde verwachtingen naast elkaar staan. ICANN kan zich op basis van dat principe voorbereiden op de tegenslagen die gaan komen.

Heel duidelijk staat aangegeven dat bij elk van de opties het aantal TLDs zal afnemen. De prognoses gaan uit van een bandbreedte van -11 tot -197, de middelste optie is -62. Dat gaat ICANN niet alleen veel geld kosten, het betekent vooral dat voor registries en registrars een deel van de inkomsten gaan wegvallen.

Een eerste snelle rekensom op basis van de ICANN cijfers leert dat tot eind juni 2021 waarschijnlijk meer dan 8 miljoen domeinnamen komen te vervallen. En dat zijn alleen de registraties onder de nTLDs zijn vooral de dupe. Voor de oudere gTLDs houdt de organisatie met een vergelijkbaar grote krimp rekening. Als je het worst case scenario aanhoudt zijn de aantal nog groter.

Budgetten lezen is niet iedereens hobby. Daarom is het bericht van ICANN over de budgetten ook niet veel gedeeld en beschreven. Toch is het voor elke hoster, provider en registrar goed er een blik op de te werpen. Het is namelijk een goede bron van informatie om de eigen business te kunnen voorbereiden op de tegenslagen die gaan volgen.