Wipo

Het blijft makkelijk met een nep identiteit domeinnamen te registeren

WipoOp 25 augustus 2020 zijn via KeySystems een of meerdere domeinnamen geregistreerd middels een nep identiteit. Dat kan voorzichtig worden geconcludeerd uit een publicatie van WIPO, die gaat over het overdragen van <handelsregister.nu> aan de KvK

Weer gesjoemel met KvK domeinnamen

Het eerst dat opvalt aan de zaak is dat er weer sprake is van gesjoemel met domeinnamen die een link suggereren met de Nederlandse Kamer van Koophandel. De afgelopen jaren zijn daar al minimaal drie zaken voorbij gekomen die op deze lijken. In alle gevallen gaat het ook om het online zetten van een nep KvK website met als doel daar geld mee te verdienen.

In alle voorgaande gevallen heeft de KvK organisatie de foute domeinnamen toegewezen gekregen. Zo te zien was dat steeds via een WIPO procedure. De criminelen die deze stappen zetten zijn, tot zover te traceren, ook nog eens voor de Nederlandse rechter gesleept. De KvK maakt op die manier duidelijk deze vorm van criminaliteit niet te accepteren. Het draait bij elke zaak voor de rechter om (naar Nederlandse begrippen) serieuze schadeclaims.

Een punt NU met dubieuze houder

Over de meest recente WIPO case waarin de KvK een rol speelt is op 4 februari van dit jaar een besluit genomen. Het gaat om een klacht van de KvK organisatie tegen de persoon die <handelsregister.nu> heeft geregistreerd bij KeySystems. Die registrars is niet de gedaagde partij, de houder is dat wel. Die persoon is volgens de registrar “Sjoukje de Vries”.

Iedereen die de Nederlandse taal en cultuur enigszins machtig is zou bij het zien van die naam al achterdocht moeten krijgen. Het volledig geautomatiseerde systeem van de Duitse registrar is niets vreemds opgevallen. De naam is dus vastgelegd. “Sjoukje de Vries“ heeft daarna in rap tempo een nep KvK site online gezet en probeert daarmee omzet te generen. KvK heeft de nep website zo te zien snel opgemerkt en onderneemt de nodige stappen. Op 4 februari is het dan einde verhaal voor <handelsregister.nu>.

Waar WIPO verder niet op ingaat is de status van “Sjoukje de Vries”. Daarvan is alleen te lezen dat die geen verweer heeft gevoerd tijdens de procedure. De verklaring daarvoor ligt ook voor de hand. Het is namelijk niet zeker dat die persoon überhaupt wel bestaat. Als die persoon bestaat is er nul zekerheid dat die ook de registratie heeft doorgevoerd.

In vergelijkbare zaken, vooral de echte rechtszaken, is vaak sprake van registratie van domeinnamen op een nep identiteit en/of via ID fraude. De registratie-straat van KeySystems is schijnbaar niet in staat die vormen van misbruik tijdig te identificeren dan wel te stoppen. De KvK en consorten zullen dus nog wel vaker een WIPO procedure moeten starten.