Icann202007

ICANN en de AVG – het blijft moeilijk en het wordt ook duur

Icann202007Dat ICANN de AVG heeft onderschat is in de sector meer dan bekend. De hoogste organisatie die over domeinnamen gaat heeft te lang gedacht zich weinig van de EU te hoeven aantrekken. Ruim twee jaar na de deadline voor de AVG is het afschermen van de WHOIS nog steeds niet geregeld.

Rechtszaken

ICANN heeft in Duitsland inmiddels twee keer bakzeil gehaald voor de rechter. Daarmee moet duidelijk zijn geworden dat het EU recht ook ICANN raakt. Over de rechtszaken is hier eerder geschreven. Of er andere procedures lopen of dat de zaak voor een nog hogere rechter komt is niet duidelijk. Echt zinvol zou dat trouwens zijn, gelet op de glasheldere vonnissen die in eerste en twee aanleg zijn uitgesproken.

Update

Na lang beraad is er nu een nieuwe poging van ICANN om tot een oplossing voor de WHOIS te komen die ook binnen de lijnen van de AVG blijft. Dat is en blijft een lastige materie omdat de belangen zo sterk uiteen lopen. Aan de ene kant moet de WHOIS beter worden afgeschermd. Daarbij gaat het om de persoonsgegevens van de houders. Aan de andere kant zijn er organisaties die claimen belang te hebben bij toegang tot een zo volledig mogelijke WHOIS. Het gaat daarbij om meer dan overheidsdiensten met opsporings- en onderzoeksbevoegdheid. Het zijn – zeker in de VS – vooral instanties die stellen de rechten van anderen te behartigen en alle mogelijke inbreuken te bestrijden.

Balans

Om die twee belangen enigszins in balans te krijgen heeft ICANN een document van maar liefst 171 pagina’s online gezet (PDF) . Hierin wordt een complexe methodiek voorgesteld, waarbij alleen bekende en bij ICANN geregistreerde partijen via een e-loket de volle WHOIS data van een domein kunnen opvragen.

Het opzetten van deze methodiek zal geld en tijd kosten. Dat geldt ook voor het verkrijgen van de status om de requests te mogen indienen. Die accreditering zal niet snel verlopen en het lijkt ook uitgesloten dat daarna bulk requests tot de mogelijkheden zullen behoren.

De kosten voor bouw en operaties staan in het document genoemd. Het gaat hierbij om $9 miljoen eenmalige kosten en jaarlijkse kosten van $8,9 miljoen. De vraag wie dit zal gaan betalen is makkelijk te beantwoorden.

Minder makkelijk is het antwoord op de vraag of ICANN dit voorstel kan realiseren en of het een oplossing is die aan de eisen van de AVG voldoet.