Ukraine Oekraïne

Het bredere plaatje van dat Russisch AV software bedrijf

Met een Russisch bedrijf dat AV software levert kan volgens de Duitse overheid beter geen zaken meer worden gedaan. Uit drie opvolgende rechtszaken blijkt dat dit advies juridisch in orde is. Dit verhaal is nog amper in de Nederlandse pers verschenen.

Ontkenning

Het bedrijf in kwestie stop al jaren energie in het ontkennen van de link met Rusland. Dat heeft geen indruk gemaakt op onder andere de Amerikaanse en Nederlandse overheid. Federale instellingen in Amerika mogen de software niet gebruiken, in Nederland komt het daar feitelijk ook op neer. De Duitse melding is in dat opzicht niet verwonderlijk, net als het oordeel van de rechters.

Voor het Russische bedrijf is dit natuurlijk slecht nieuws. Het verplaatsen van het HQ naar Zwitserland maakt duidelijk te weinig indruk. Niet handig is dat het bedrijf sinds enige tijd ook wordt genoemd als partner in het programma om een exclusief Russische CA te creëren. Er zijn zelfs foto’s met de deelnemers en de vertegenwoordigers van de Russische overheid.

Communicatie

In reactie op Duitse verbod probeert het bedrijf nu via communicatie te redden wat er te redden valt. De kwaliteit van die PR is bedroevend slecht. Iedereen die het onder ogen krijgt zal zich afvragen wat nog de toegevoegde waarde is van een melding over weer een nieuwe botnet of weer een peiling naar de cyberveiligheid van werknemers.

Rode vlag

Nu is dit een bedrijf dat redelijk bekend is. Het heeft schijnbaar de nodige middelen om nog iets te kunnen rondbazuinen. Er moeten echter honderden IT bedrijven van kleinere omvang zijn die in de zelfde situatie verkeren. De oorsprong in Rusland of Belarus hebben is nu een rode vlag, een knock-out criteria dat elke deal onmogelijk maakt.

Dat van het weekend het bericht verscheen dat inmiddels 40.000 Belarussen met een IT achtergrond het land hebben verlaten past daarbij. Het aantal personen met een Russisch paspoort en kennis van IT of software dat de grens is overgestoken moet nog veel groter zijn. Deze groep ontsnapt aan de dienstplicht en de verkapte mobilisatie. Daarnaast is het een ongekende braindrain die het beide landen onmogelijk maakt de IT strijd met het Westen aan te gaan.

Bredere plaatje

Met opzet is de naam van de Russische AV software maker hier niet genoemd. Het bredere plaatje is dat de economie van die twee landen over de as van IT hard is getroffen. Mensen en bedrijven hebben een paria status