SDC_EMEA_19

Het kan verkeren en het is verkeerd – er is geen DRAM tekort

SNIA is een organisatie die zich inzet voor storage standaarden en het verspreiden van kennis hierover. Het organiseert internationale en regionale events. Begin dit jaar werd er voor het EMEA chapter een bijeenkomst georganiseerd waarbij onder andere werd stilgestaan bij de vraag wat er komt kijken bij het uitbreiden van storage capaciteit.

Die talk werd gehouden door een medewerker van IBM. Dat bedrijf heeft natuurlijk de nodige ervaring met storage vraagstukken. Het betoog is als PDF en als video nog te raadplegen. Inhoudelijk is er niets verkeerd mee. Er is echter een slide en argument dat onjuist is. Dat is opmerkelijk te noemen want toen de presentatie plaatsvond was al bekend dat die bewerking niet strookte met de actualiteit.

DRAM

Het gaat hierbij om de bewering, onderbouwd met cijfers van IDC, dat de prijs voor DRAM zal stijgen omdat er een tekort van is. Voor een presentatie over storage is DRAM van belang, omdat het idee van IBM en anderen is dat bij het uitbreiden van storage capaciteit (“de schijven”) ook gelet moet worden of de andere devices en componenten (met name de controllers) daarmee overweg kunnen. Als DRAM duurder wordt, zou dat er toe leiden dat ook controllers duurder worden en een storage uitbreiding een hoger da gepland prijskaartje heeft.

Waarom IBM de onjuiste bewering over de DRAM tekorten heeft laten staan is onbekend. Het is jammer omdat daarmee de presentatie op een belangrijk onderdeel de plank misslaat. Er is geen tekort aan DRAM, sterker nog in een recent bericht van Trendforce is sprake op een verdere prijsdaling omdat er te veel aanbod en te weinig vraag is.

Interessant

Voor professionals is deze presentatie daarmee om twee redenen interessant. Ten eerste is er de vraagstelling wat zoal komt kijken bij het uitbreiden van de storage capaciteit. Zelfs op het niveau van een NAS voor een kleinere ondernemer kunnen de antwoorden op die vraag nuttig zijn. De tweede reden is de genoemde misser. Het is een reminder dat het riskant is alles dat staat gedrukt en wat wordt gepresenteerd voor waar aan te nemen.