Wipo

Het nut van de Wipo Domain Name Dispute procedure

In januari 2021 is de domeinnaam kpnhost.com geregistreerd en die is na een Wipo procedure aan KPN overgedragen. Wipo procedures zijn snel en efficiënt om een einde te maken aan merkinbreuken.

De case kpnhost.com

Met de naam kpnhost.com dacht een persoon “Black Blue” in Japan een slaatje te kunnen slaan uit de naam KPN. Onder die naam, uiteraard geregistreerd bij de beruchte registrar NameCheap, hing een website. Aanvankelijk verwees de content grotendeels naar de KPN omgeving.

Toen KPN lucht kreeg van deze nep website volgde een NTD procedure via NameCheap. Daarop paste de inbreukmaker de content aan. Er werd verwezen naar een meer generieke website waar voor bestaande cloud diensten reclame werd gemaakt. De indruk werd gewekt dat er sprake was van een Nederlandse aanbieder, maar de contactgegevens waren allemaal vals.

Schriftelijke procedure

KPN startte daarop de Wipo Domain Name Dispute procedure. Daarbij is de gang naar de rechter en het inschakelen van advocaten niet nodig. Deze procedure verloopt geheel schriftelijk. KPN klopte op 20 september aan bij Wipo en op 16 november was er een beslissing. De domeinnaam moest worden overgedragen aan KPN. De registrar moet aan daaraan meewerken.

Deze procedure was makkelijk, omdat KPN een geregistreerde handelsnaam en merk is. De content was in elk opzicht een inbreuk op die rechten. Dat de houder van de domeinnaam überhaupt niet reageerde op de eerste sommatie, de NTD en de andere correspondentie komt veelvuldig voor bij dit soort procedures. Het laat daarmee ook direct de waarde ervan zien. Door het ontbreken van tijdrovende en dure gerechtelijke procedure is de kans dat oplichters, domeinnaamkapers en andere profiteren van hun acties of zelfs tot de verkoop van de domeinnaam kunnen overgaan gering.

5.128 cases in 2021

Deze route wordt dan ook steeds vaker bewandeld door rechthebbenden. In 2021 zijn 5.128 geschillen over domeinnamen behandeld (zie ook link). In verreweg de meeste gevallen ging het daarbij om overduidelijke inbreuken op bekende namen. Het overzicht dat Wipo beschikbaar stelt geeft precies aan welke merken en sectoren het meest onder vuur liggen. KPN was wat dat betreft een uitzondering. Sowieso komen Nederlandse bedrijven niet veel voor. Mogelijk omdat de criminelen weten dat men hier bekend is met de de Wipo procedure.