dotberlin

Hoe groen kan je business zijn?

dotberlinHosters, providers en zelfs registries claimen al enige jaren dat ze er alles aan doen om de business groen te laten zijn. Ze reageren zo op overheidsbeleid en vragen uit de markt. Of het imago van de sector hierdoor ook verbetert is een vraag die nog niet beantwoord kan worden.

Rapportages

Wel zichtbaar is dat de genoemde aanbieders meer moeite stoppen in het uitleggen wat ze doen om groen en duurzaam te zijn. Sinds de eerste MVO rapportages in Nederland (circa 2010) i er wat dat betreft veel in positieve zin veranderd. De meldingen zijn uitgebreider en vaker opgesplitst. Wat ook scheelt is dat er inmiddels de nodige ervaring is bij professionele partijen. Net als bij een reguliere audit is er veel data nodig, die moet vergaard worden en geanalyseerd. Die input moet leiden tot een leesbare rapportage voor klanten, leveranciers en overheden. De tijd dat een stagiair als opdracht kreeg de klus te klaren is voor de meeste bedrijven gelukkig verleden tijd.

Kwaliteit

De kwaliteit van de publicaties is omhoog gegaan. Daardoor is het makkelijker geworden organisaties uit een sector met elkaar te vergelijken. Dat was uiteraard ook vanaf de start een belangrijke doel. Het leidt echter ook tot iets anders. Teksten en cijfers laten zien wat de verbeterpunten zijn en waar met tegen de grenzen van de vergroening stoot.

Nooit 100%

Eerder deze week heeft de Dot Berlin het duurzaamheidsrapport 2019 uitgebracht (PDF). In deze 22 pagina’s tellende publicatie staan vanzelfsprekend alle doelen keurig opgesomd. Of het zinvol is registries op vergroening met elkaar te vergelijken valt te betwijfelen. Het zijn immers geen directe concurrenten.

Toch kan het handig zijn te weten wat Dot Berlin schrijft. Op pagina 8 en 9 staat namelijk het verschil tussen groen als doelstelling voor de hele business en het vooralsnog maximaal haalbare. Dot Berlin maakt gebruikt van 2 datacenters in Oostenrijk (!). Interxion Wenen en Conova Salzburg maken voor 100% gebruik van groene stroom.

De registry rapporteert echter ook dat 93,3% van alle verbruikte stroom groen is. In het totale proces zit dus nog een deel minder groene stroom. Het grootste deel daarvan lijkt te traceren tot het kantoor van een van de twee datacenters. Of de wisselende en deels geheime locaties van de nameservers altijd 100% groen zijn heeft men niet kunnen vaststellen. Dat geldt ook voor de activiteiten van ICANN.

Als een grondige Duitse aanpak al niet tot een 100% score kan leiden, dan is het ook een illusie aan te nemen dat een Nederlandse registry of registrar dat kan. Dat is geen schande. Het is een kwestie van gewoon uitleggen dat de business vooralsnog niet volledig groen kan zijn.