pixabay-servers-technology-1587673_640

Hoe staat de hardware markt er nu echt voor?

pixabay-servers-technology-1587673_640Iedereen wil weten hoe de hardware markt er voor staat. Zijn de cijfers van IDC en consorten deze keer wel betrouwbare indicaties of valt er op af te dingen? Kan uit de cijfers worden opgemaakt of er nog problemen op de Nederlandse IT sector afkomen? Om die vragen te beantwoorden moet naar meer worden gekeken dan de publicaties van de genoemde bureaus.

Verwarring door IDC cijfers

Eerder deze week is op veel plekken geschreven over de nieuwste marktobservaties van IDC. De cijfers laten krimp zien voor zowel servers als storage devices. Een index voor IT aankoopintenties duidt op krimp. Wie die cijfers scant kan tot de conclusie komen dat het wel meevalt. De gerapporteerde krimp is procentpunten. Veel minder dramatisch dan verwacht.

Daarbij worden twee zaken over het hoofd gezien. De eerste is dat de rapportage periode het eerste kwartaal van 2020 betreft. De impact van de lockdown buiten China is pas vanaf maart zichtbaar. De aankoopintentie index laat dat ook heel goed zien. Die slaat in maart om naar negatief en dat krijgt een versnelling in april

De tweede kanttekening is dat er een verschil is tussen gerapporteerde omzet en shipments (“aantallen”). Minder omzet kan hand in hand gaan met grotere aantallen. Wie inzoomt op de vendoren die genoemd zijn en de portfolio kent snapt dat verwarring en verkeerde conclusies op de loer liggen.

Componenten hardware markt als indicaties

Blindvaren op alleen IDC, Gartner en de rest is onverstandig. Die kijken toch vooral naar het eindproduct. Raadzaam is ook naar de componenten leveranciers te kijken. Als zij aan de bel trekken zal de impact daarvan op de eindproducten enkele weken tot maximaal een maand later duidelijk zijn. De publicaties van componenten makers zijn wat dat betreft ook wel te vergelijken met de kanarie in de kolenmijn.

Een aantal bedrijven heeft de afgelopen week de markt een productie update gegeven. Zo heeft Delta Electronics laten weten dat in de maand mei de omzet iets meer dan een procent hoger lag dan in april. Ten opzichte van een jaar terug was de omzet in mei 3,7% lager (bron) . Quanta Computers heeft berekend dat de omzet over de eerste vijf maanden van 2020 5,4% onder die van 2019 ligt (link). Dat het expliciet een langere periode als uitgangspunt neemt is opmerkelijk en positief. Kortstondige pieken en dalen spelen dan een mindere rol.

Wat deze twee producenten melden ligt in lijn met wat de concurrentie laat zien. De componenten fabrikanten kunnen dips door de lockdowns zo te zien redelijk snel compenseren.

Langere termijn beeld

Het is echter de langere termijn die opvalt. Het zijn meer dan indicaties, hier is ondertussen sprake van harde bewijzen. De langzame krimp voor bepaalde hardware die vorig jaar zichtbaar werd zet door. Verschuivingen tussen de brands of tussen merken en ODM’s kunnen dat niet verhullen. De Covid-19 pandemie zorgt er zo te zien niet voor dat de hardware markt er beter voor komt te staan. De afkalving lijkt gewoon door te gaan.