Huawei server

Huawei heeft geen x86 server business meer

Door meerdere kanalen is een week terug gecommuniceerd dat Huawei in alle stilte de x86 server business heeft verkocht. Die stap is een direct gevolg van de sancties tegen het bedrijf. Is dit een grote klap voor het bedrijf, of was die business niet zo groot?

Nieuwe eigenaar

Volgens de pers is Henan Information Industry Investment de nieuwe eigenaar van het deel van Huawei dat x86 servers produceerde en in de markt zette. HIII lijkt een vehikel van een lokale overheid te zijn. Net als bij het verkopen van de Honor smartphone divisie probeert Huawei daarmee de productie en werkgelegenheid te redden.

Hoe dat proces voor de smartphone tak is verlopen is uitgebreid in de pers beschreven. De kans dat de x86 business ook veel aandacht krijgt is gering. Het product zelf is daarvoor de weinig interessant. Het is alleen B2B, niet B2C. Een rol speelt verder dat Huawei op dit terrein niet tot de grootste speelt behoort, behoorde.

Vijfde plek

Volgens de bekende overzichten van IDC en co was Huawei goed voor een vijfde plek. Omzet of shipments maakte niet zoveel uit. Maar dat komt overeen met een marktaandeel van net vier procent. Dus de impact van het wegvallen van deze productielijnen hoeft op wereldschaal niet groot te zijn. Merk daarbij ook op dat de ODM (OCP) vendoren die vaak voorzien worden van het label “others” een veel groter marktaandeel vertegenwoordigen.

Thuismarkt

Het echte belang van de Huawei x86 business is beperkt tot de thuismarkt. Het conglomeraat is waarschijnlijk de grootste afnemer van de eigen hardware. Maar ook daarbuiten wist het goed te verkopen. Aangezien Dell en HP in China zelf niet zo heel groot zijn is het marktaandeel van Huawei daar vanzelf groter. IDC hield het op ruim elf procent en daarmee de derde aanbieder.

OCP

Met het afstoten van de x86 server business zal het voor Huawei lastig worden nog mee te doen met het OCP programma. In 2019 is het bedrijf daar als platinum member verwelkomd. Het zou bijdragen gaan leveren aan de standaarden voor racks en voedingen. Daarnaast was het met testen van vloeistofkoeling actief op de thuismarkt. Het is weinig waarschijnlijk dat zonder eigen servers die inspanningen nog gedaan kunnen worden.

Misschien is dat wel de grootste klap voor het bedrijf. De aantallen en omzet van de x86 servers was niet zo groot. Het bood wel een hele goede basis om aanverwante producten en diensten te ontwikkelen. De kans tot een breed portfolio te komen om veel marktsegmenten, inclusief hyperscalers, te bedienen lijkt verkeken.