ibm256

IBM – nog een MSP overname om een cloud bedrijf te worden

ibm256Eind 2020 heeft IBM de Finse MSP en cloudadviseur Nordcloud overgenomen en vrijdag is het zelfde met Taos uit Californië gebeurd. Ook dit is een MSP en ook nu zegt IBM dat deze stap belangrijk is voor de hybride cloud strategie van het bedrijf.

Overeenkomsten Nordcloud en Taos

Iedereen kan de overeenkomsten tussen de twee MSP bedrijven zien die IBM wil overnemen. Beide deals zijn aangekondigd, maar groen licht van de toezichthouders is er nog niet. Van die kant is overigens weinig weerstand te verwachten. IBM heeft in dit marktsegment totaal geen grote marktmacht. Dat is trouwens de belangrijkste reden voor de acquisities.

Nordcloud en Taos hebben beide een goed trackrecord en een duidelijk portfolio. Dat zorgt weer voor klanten met een interessant profiel. Deze klanten nemen advies af en worden geholpen bij het koppelen van bestaande IT aan cloud infrastructuren. Opvallend is verder dat ze beiden niet zwaar leunen op de IBM cloud, maar wel op de drie Amerikaanse hyperscalers.

Doel van IBM

IBM heeft duidelijk gemaakt met overnames te willen groeien. Geld is geen probleem, want dat heeft het bedrijf genoeg. Deze twee overnames gebeuren dan ook zonder een beroep te doen op externe financiering. IBM geeft hiermee ook een duidelijk signaal af. Eigen bedrijfsonderdelen die te weinig marge hebben of te ver van de cloud staan komen op de exit-lijst. Met de aankoop van nieuwe bedrijven moet de aansluiting met de hyperscalers worden gevonden.

Het eerste, het afstoten, gaat lukken en het opkopen van bedrijven zal ook geen probleem zijn. De grotere uitdaging is het integreren van de nieuwe onderdelen binnen de IBM structuur. Wat dat betreft zijn de resultaten uit het recente verleden weinig positief. Daar staat tegenover dat RedHat vooralsnog redelijk autonoom lijkt te kunnen werken.

Maar het is gevaarlijk Red Hat met Nordcloud, Taos of het eveneens vorige week overgenomen 7Summits te vergelijken. Red Hat heeft een unieke positie in de markt en is ook goed voor een veel hogere omzet dan de drie overgenomen bedrijven bij elkaar.

De veel geringere omvang van de drie laatste acquisities van IBM om een cloud bedrijf te worden is begrijpelijk, maar het roept ook vragen op. Kleinere omvang betekent een lagere koopprijs en een grotere kans op totale integratie. Dat laatste is het risico, want de klanten van de overgenomen MSPs hebben juist met opzet gekozen voor de deze kleinere aanbieders en niet voor een moloch als IBM. Maar ook met dat belangrijke voorbehoud, deze overnames zijn op zich wel begrijpelijk en logisch.