India remt registratie domeinnamen onder het ccTLD – reden onduidelijk

In India is het opeens veel moeilijker geworden domeinnamen onder het ccTLD .IN te registeren. Door een extra bureaucratische horde wil het land schijnbaar nog meer controle op domeinnamen krijgen.

India en bureaucratie gaan hand in hand. De Indiase tegenhanger van de Nederlandse SIDN is NIXI. Waar de SIDN op grote afstand van de overheid staat, is NIXI alleen op papier onafhankelijk. Een blik op de website laat al zien dat de politiek er invloed uitoefent.

Het beleid van de nationale overheid is voor buitenstaanders lastig te volgen. Sommige NIXI regels zijn dat ook. Als burgers en bedrijven in India het eveneens niet begrijpen, dan is er iets bijzonders aan de hand.

Dat is nu duidelijk het geval. Zonder opgave van reden en met directe werking heeft NIXI eind vorige jaar bepaald dat het niet langer mogelijk is meer dan twee (2) domeinnamen eindigend op .IN te registeren. Wie dat wel probeert komt er achter dat de persoonlijke toestemming van de directeur van NIXI is vereist.

De bureaucratie die de maatregel uitstraalt is al enorm. Nog erger is de argumentatie die pas via een lokaal beroep op de WOB bekend werd. Het ultieme schijnargument “nationale veiligheid” geldt serieus als de reden voor deze maatregel. De pers heeft het ook nog over “fraude bestrijding”.

Van India naar Nederland in twee punten

  • Er is ongetwijfeld kritiek mogelijk op SIDN. Maar wie de moeite neemt naar India te kijken kan niet anders constateren dat de registry in Nederland een toonbeeld van behoorlijk bestuur en transparantie is.
  • Het idee een bovengrens te hanteren voor het aantal registraties is in een grijs verleden ook in Nederland geopperd. Dat bijna niemand dat meer weet zegt veel over de markt. Er was duidelijk geen meerderheid voor het idee te vinden. Waarom het nodig zou moeten zijn is niet meer te achterhalen. Het argument dat NIXI hanteert speelde en speelt hier in ieder geval geen rol.