pixabay mobile-phone-1917737

India verbiedt nog meer apps uit China

pixabay mobile-phone-1917737Vorige maand verbood de regering van India 59 apps uit China. De officiële reden was dat de apps de privacy van de gebruikers schond en/of data kopieerde naar servers in de VRC. Per gisteren is de lijst met apps die niet via de Playstore in India mag worden aangeboden met nog eens 47 stuks uitgebreid.

Officiële reden

De regering van India maakt nu bekend dat de 47 apps die op de verbodslijst zijn gekomen in bijna alle gevallen klonen zijn van eerder verboden apps. Die mededeling is voor iedereen in en buiten India een reminder dat het makkelijk is foute apps in de Playstore te krijgen. In Europa en helemaal in Nederland wordt daar betrekkelijk weinig over gecommuniceerd. Los van een paar incidentele meldingen is er geen sprake van dat partijen constant voor foute apps waarschuwen.

In India lijkt dat laatste dus wel het geval te zijn. Van overheidswege is de eerste verboden ook TikTok uit de markt gehaald. Daarvoor was niet eerder in India serieus gewaarschuwd door consumentenorganisaties of de tech pers. Misschien is er ook wel een overheid nodig om dat te doen en een met de kracht de waarschuwingen te kunnen opvolgen met verboden.

Met de 106 geschrapte apps is het Indiase app landschap nog niet schoon genoeg. De lokale pers meldt dat Delhi nog bezig is met een onderzoek naar 275 apps. Formeel heet het dat deze verdacht worden gebruikersdata weg te sluizen zonder dat er sprake is van toestemming en transparantie.

Het gerucht gaat dat op de lijst van apps die nu onderzocht worden toepassingen van de grote spelers voorkomen. AliBaba, Tencent, Xiaomi en AliExpress worden genoemd net als apps van TikTok maker ByteDance.

Officieuze reden

Dat de Indiase regering zich op dit moment veel zorgen maakt om de digitale veiligheid van de meer dan een miljard burgers heeft nog een reden. Het is iets waarover de lokale en nationale pers voltstaat.

Wat er nu gebeurt is namelijk ook een economische vergelding. India neemt zo wraak om een dodelijk incident aan de grens met de VRC.

Ondanks de duidelijke politieke motieven is de actie een reminder of wake up call. Het is makkelijk apps te vinden die niet deugen. Die verbieden is geen eenmalige handeling. De snelheid waarmee klonen in de markt zijn gezet, zonder dat direct zichtbaar is dat het om dezelfde “uitgever” gaat, is met de tweede actie duidelijk geworden. De lijst van verdachte 275 apps die India linkt aan China zal dus ook vanzelf langer worden.