nationale-politie

Internationale pers over acties Nederlandse politie tegen cybercriminelen

De afgelopen week heeft de Nederlandse politie direct contact opgenomen met een groep “cybercriminelen” en die actie is ook de internationale pers opgevallen. De reacties van over de grens zijn overwegend positief verbaasd.

Strijd tegen booters en stressers

In de al langer durende strijd tegen stressers en booters heeft de Nederlandse politie al meerdere successen kunnen boeken. Stressers en booters zijn “services” waarmee heel veel verkeer op een netwerk of server wordt gericht. Ooit was dit bedoeld om te testen of infra en applicaties piekverkeer aankunnen. Tegenwoordig wordt het bijna uitsluitend ingezet om een server moedwillig offline te halen. Criminelen gebruiken deze “services” om DDoS aanvallen uit te voeren, waarmee ze slachtoffers afpersen. Jeugdigen gebruiken booters vooral bij online gaming om de tegenstander te dwarsbomen. Dat laatste klinkt minder ernstig dan afpersing, maar voor de wet is ook dit gedrag strafbaar. De veroorzakers lopen derhalve de kans veroordeeld te worden wegens een vorm van cybercriminaliteit.

Reacties nationaal

Toen maandag de Nederlandse politie bekend maakte dat het 29 gebruikers van stressers en booters een brief heeft gestuurd met daarin een fikse waarschuwing kon dat op positieve respons van de Nederlandse IT security-scene rekenen. De brief is immers vooral gericht op de tweede categorie gebruikers. Deze jeugdigen krijgen nu nog de kans het leven te beteren, zo niet dat wordt het de volgende keer dat ze tegen de lamp lopen toch echt de voorkomen. Omdat de identiteit en adressen van deze personen bekend zijn zal die laatste waarschuwing hopelijk wel duidelijk zijn.

Internationale reacties

De internationale pers heeft het bericht van de NatPol gezien. Dat is ook de bedoeling. De overlast die de NatPol wil aanpakken is immers internationaal bekend. Wat echter wel vooral een Nederlandse invulling van het probleem is, is de manier waarop de jongeren nog een keuze krijgen. Bijna elke buitenlandse journalist die hier over heeft geschreven, heeft zijn lezers meegegeven dat de politie de “hint” heeft gegeven dat het verstandiger is voor een legale en alternatieve online tijdbesteding te kiezen. Dat de NatPol vervolgens zelf direct betrokken is bij twee van de vier alternatieven krijgt de nodige aandacht.

Waardering Nederlandse poltie

De NatPol en security bedrijven zien dat de vaardigheden die deze groep jongeren bezitten ook op een betere manier kunnen worden ingezet. In plaats van straffen, of dreigen daarmee, worden ze nu uitgedaagd mee te doen met het oplossen van problemen. Met die aanpak is Nederland redelijk vroeg begonnen. Inmiddels volgen andere landen het voorbeeld. Afgelopen weekend was de aanpak van “The Dutch” ook nog het langste item in een van de bekendste podcasts voor de Amerikaanse bancaire wereld.

De aanpak van jeugdige cybercriminelen en de groep dit dat bijna is door Nederlandse politie krijgt aandacht en waardering uit onverwachte hoek. Dat mag best wat bekender zijn in Nederland.