IPv6

IPv6 uiterlijk per eind 2021 een must have, geen nice to have, voor de overheid

IPv6Op 10 april stuurde het Forum Standaardisatie de afgebeelde tweet over IPv6 en de overheid. Het bericht zal weinigen zijn opgevallen. De timing was weinig ideaal. De boodschap is echter te belangrijk om onopgemerkt te blijven.

IPv4 is op

Sinds vorig jaar dient iedere provider, hoster en IT dienstverlener te weten dat RIPE geen IPv4 blokken meer kan toekennen. Vele jaren na de eerste artikelen over schaarste is ook in deze contreien eindelijk de IPv4 koek op. IPv6 blokken zijn niet schaars en zullen nu steeds vaker worden aangevraagd en daarna geïmplementeerd.

Overheid

De Nederlandse overheid heeft een onbekend aantal websites en toepassingen die via het publieke internet lopen. Het is veilig te stellen dat het merendeel daarvan uitsluitend via IPv4 bereikbaar zijn. Dat er al een paar jaar handleidingen en voorschriften zijn die IPv6 een plek geeft naast IPv4 is buiten de overheid bij weinigen bekend. Het principe “Pas toe of leg uit” om IPv6 breder te implementeren is alleen relevant voor leveranciers van op IP gebaseerde diensten.

Ultimo 2021

Eind vorig jaar is door overheidspartijen en leveranciers een update voor het beleid overgekomen. De tweet van 10 april is daarop gebaseerd. Zoals de vlag er nu bij hangt zal per einde 2021 gaan gelden dat elke overheidswebsite volledig via IPv6 bereikbaar zal zijn. Dergelijke initiatieven zijn ook al eerder geformuleerd. De noodzaak daar ook vaart mee te maken was er echter niet. Nu is die er wel. Ook de Rijksoverheid en andere overheden worden immers geconfronteerd het de absolute schaarste van IPv4 adressen.

Wie raakt dit?

De melding raakt drie groepen. Ten eerste is het de overheid zelf. Iedereen die daar iets doet moet IP moet planningen maken of aanpassen. Of de kennis daarvoor aanwezig is en of het de juiste prioriteit krijgt zal binnen het FS wel aan de orde komen. De tweede groep die aan de bak moet zijn de connectiviteitsleveranciers. Vaste en mobiele verbindingen moeten in staat zijn via IPv6 overheidswebsites zonder bottlenecks te benaderen. Ziggo, KPN en T-Mobile kunnen niet langer traineren. Voor de aanbieders van niet-consumenten verbindingen is de impact minder groot. Zij hebben al veel langer te maken met IPv6 naast IPv4, of zelfs uitsluitend IPv6 connectiviteitseisen.

Hosters

En dan is er nog de derde groep. Dat is er een die in het verleden althans over dit onderwerp weinig is geraadpleegd. Of deze bedrijven nu wel zijn gehoord en geïnformeerd is onbekend. Wel bekend is dat op dit moment (april 2020) er nog steeds hosters zijn die uitsluitend op IPv4 gebaseerde diensten aanbieden.

Die groep heeft nu nog ruim een jaar om de kennis op niveau te brengen en de systemen aan te passen. Dat klinkt wellicht vreemd, want zij hebben waarschijnlijk geen overheden als klant. Hosters die denken dat het hen daarom niet raakt maken een denkfout. Per volgend jaar gaat iedere overheidsdienst, telco en vele concurrenten communiceren dat ze per IPv6 en IPv4 bereikbaar zijn. Wie wil dan nog communiceren dat zijn dienstaanbod is gebaseerd op “IPv4 only”? Uit commerciële en marketing overwegingen is IPv6 aanbieden ruim voor de deadline van 2021 geen nice to have maar een must have.