cloud

Is private cloud een goedkopere optie en trend voor 2020?

Een week geleden is op het blog cloudcomputing-insider.de een eigenaardig bericht over private versus public cloud verschenen. Het is geschreven door een cloud storage aanbieder. Dat bedrijf stelt dat een van de belangrijkste trends voor 2020 zal zijn het toenemend gebruik van private clouds omdat public clouds te duur zijn.

Public versus Private

De discussie over de voordelen van een public cloud boven een private cloud zijn letterlijk zou oud als het begrip cloudcomputing zelf is. Of het gaat om compute of storage, de argumenten waren en zijn steeds gelijk. Wat dat betreft is een artikel dat private cloud in de zonnetje zet ook geen nieuws. Wat deze keer wel opvalt is dat public onder andere als duurder wordt neergezet. De onderbouwing daarvan is op z’n zachtst gezegd eigenaardig en zonder de core business van de auteur te kennen zelfs onlogisch.

Budget

De beredenering gaat als volgt. De TCO voor een publieke cloud wordt te vaak als te hoog beschouwd (cijfermatige onderbouwing voor die claim ontbreekt). Hierdoor is de overstap naar een private cloud logisch. Daar heeft men volledige zeggenschap over en kan dus sterk op de kosten sturen (dat klinkt dan iets logischer).

De impliciete aanname is dat al op de inkoop voor een private cloud kan worden bezuinigd en daar wringt de schoen. Wie zelf zijn cloud bouwt en beheert heeft veel minder mogelijkheden van schaalvoordelen te profiteren. Waar de auteur totaal aan voorbijgaat is zijn de kostenposten personeel en training. Zelfs als een managed private cloud omgeving wordt ingezet is er sprake van meer kosten die betrekking hebben op mensen en kennis dan in de situatie van een publieke dienst afnemen van een hyperscaler.

Migratie

Waar evenmin iets over te lezen valt is de kostenpost migraties. De auteur spreekt over de trend van het veranderen van de cloud omgeving. Dat is niets anders dan een migratie. Die kan complex zijn, helemaal als de doelstelling van de private omgeving is het bezuinigen op de hardware uitgaven. De kans dat van een hyperscaler naar een echte externe locatie moet worden gemigreerd is in het geschetste scenario groot.

Storage

Pas aan het eind van het artikel wordt duidelijk waar de auteur heen wil. Een private cloud is schijnbaar een voorwaarde om de eigen hardware te kunnen inzetten. Een helemaal zelf te bepalen mix in eigen beheer van high tech, moderne storage en de meer conventionele oplossingen gebaseerd op HDD’s en tape is goed mogelijk. Zo kan worden gestuurd op lagere opex en capex.

Klopt het?

Het artikel komt gekunsteld over. De auteur heeft zijn best gedaan de WC-eend zo veel mogelijk onvermeld te laten en dat is op zich goed. Toch is de hele opbouw en conclusie pas te begrijpen als de business van zijn werkgever bekend is. Dat had beter gekund, temeer daar er een valide vraag aan ten grondslag ligt: is public cloud voor storage wel altijd de beste oplossing? “Beste oplossing” kan daarbij betrekking hebben zowel de kwaliteit als de prijs.