netwrix-201905

Is unclouding een issue?

Vorige maand kwam het Amerikaanse Netwrix met onderzoek naar buiten dat cloud providers en datacenters moet aanspreken. De bevindingen wijzen op een grotere bereidheid data terug uit de cloud te halen. De term hiervoor is unclouding. Is dat echt een issue of heeft Netwrix een slimme marketing actie opgezet?

Software en doel

Netwrix levert software waarmee de status van digitale data kan worden bijgehouden. Het is het soort van tooling waar riksmanagers en IT ers gebruik van maken als bedrijven moeten kunnen aangeven wie toegang heeft tot data. Het kan daarbij gaan om data die grote financiële waarde heeft, zoals IE en strategische roadmaps. Een ander soort data dat kan worden gemonitord betreft de data die PII wordt genoemd (personally identifiable information).

Onderzoek

Netwrix heeft van 749 bedrijven, die gebruik maken van zowel publieke als private clouds voor de opslag van data, antwoorden gekregen op vragen over het gebruik van die data en overwegingen daar veranderingen in aan te brengen. Van deze groep heeft de helft aangegeven PII van klanten en personeel in de cloud op te slaan. Financiële data wordt door 26% in de cloud gezet en IP in 16% van de gevallen. Data die als “niet gevoelig” is gelabeld wordt door 57% naar de cloud verplaatst. Dat laatste is een opvallend lage score. De uitkomsten hebben betrekking op bedrijven met een omvang <100 en >1.000 medewerkers. Daarmee is een redelijk deel van de markt beschreven. Verschil in omvang van de bedrijven lijkt voor cloud gedrag weinig uit te maken. De risico’s die ze menen te lopen verschillen ook niet veel.

Maatregelen

Maatregelen die worden genomen zijn in de eerste plaats encryptie (59%), gevolgd door monitoring (52%) en aanscherpen van rechten. Voorkomen is echter beter dan genezen en het lijkt erop alsof dat redelijk is doorgedrongen. 43% van de bedrijven heeft namelijk aan klantdata uit de cloud te verhuizen (“unclouding”) en elders onder te brengen. In het onderzoek heet dat ‘moving their data back on premises”. Het percentage heeft betrekking op klantdata. PII van personeel is in 26% van de gevallen teruggehaald, of men overweegt dat te doen. Heeft dit uitsluitend te maken met de zorgen om veiligheid? Nee, ook de kosten van cloud opslag van PII wordt als een reden genoemd over te gaan tot unclouding.

Wat Netwrix terecht opmerkt is dat kosten en veiligheid twee belangrijke redenen waren (en zijn) om over te stappen naar de cloud. Dat exact die twee redenen nu ook weer genoemd worden om die stap ongedaan te maken is opmerkelijk. Unclouding zou dus wel eens een stap kunnen zijn die vaker wordt gezet dan het de pers en markt opvalt.