Uni Bonn

IT continuïteit in tijden van Covid-19 maatregelen

Uni BonnIedereen die met IT bezig is kent het belang van continuïteit en heeft te maken met Covid-19 maatregelen. Dat die twee kunnen botsen heeft de Universiteit van Bonn mogen ervaren. Een leerzame case die ook elders kan plaatsvinden.

Stroomstoring

Eind september was er een grote stroomstoring op de campus van de Universiteit Bonn, ook het rekencentrum ondervond hier hinder van. De schade bleek uiteindelijk gelukkig gering en er is ook niemand gewond geraakt. Toch heeft het incident een grote menselijke component – er was namelijk geen personeel op de plaats van locatie, want Covid-19 betekent minimale bezetting.

Covid-19 maatregelen – A en B team

De Uni Bonn heeft als gevolg van de Covd-19 maatregelen de werkzaamheden gespreid. Het personeel dat niet op de campus aanwezig hoeft te zijn werkt van huis uit. Er wordt ook afwisselend thuis en op de campus gewerkt. Daarvoor hanteert met een schema met een A en B team. Die twee mogen elkaar niet tegenkomen, laat staan in dezelfde ruimte aanwezig zijn.
Organisaties die met A en B teams werken letten er in de regel ook op dat tussen het wisselen van de teams voldoende tijd is om de gedeelde werkplekken te kunnen reinigen. Een afdeling die verantwoordelijk is voor systeembeheer heeft daarbij per definitie te maken met gedeelde werkplekken. Het zijn niet de bureaus van de medewerkers, maar wel de serverruimtes die als gedeelde ruimte kunnen gelden.

Het A B model van de Uni Bonn is ook zo ingericht dat een IT team op locatie door het team dat van huis werkt kan worden ondersteund en zo is de continuïteit van de dienstverlening tot op heden gegarandeerd. Op het eerste gezicht komt dat over als een goed doordacht en robuust plan. De realiteit is helaas anders.

Te weinig IT staff op lokatie

De stroomuitval van 28 september leidde er toe dat de collega’s die van huis uit werkten geen toegang meer hadden tot het Uni netwerk. Zijn konden remote geen ondersteuning bieden. Naar de Campus gaan en daar ter plekke ondersteuning geven of de collega’s helpen was vanwege de Covid-19 maatregelen verboden.

Het gevolg was dus dat een klein team de IT voor een Campus ,waar normaal tot 30.000 studenten en 7.000 personeelsleden, moest nalopen en deels herstarten. Pas toen dat lukte kon het B team de reguliere ondersteuningstaken weer oppakken.

Een universiteit is geen kleine organisatie en het IT beheer is ook een groot cluster. Als men daar al door Covid-19 maatregelen in de problemen kan komen, hoe vaak wordt het issue van continuïteit dan wel niet anders onderschat?

(Foto: link)