IT downtime en neemt het aantal meldingen toe?

Volgens deze publicatie  is afgelopen jaar vaker sprake geweest van IT downtime met als gevolg verlies van productie of output. Dat door downtime productieschade ontstaat is echter niet altijd noodzakelijk. Soms is het slecht voor de reputatie van een bedrijf. De vraag die dan echt gesteld moet worden: wat is downtime?

Meer meldingen

De metingen van Logicmonitor wijzen op meer IT gerelateerde storingen sinds de lockdowns begin dit jaar. 51 procent van een groep enterprise IT managers heeft dat ingevuld. Die groei geeft ook aan dat in 60 procent van alle incidenten sprake is geweest van productie verlies. Dat kan vertaald worden met “er kon niet gewerkt worden.”

Wie beter naar de cijfers kijkt ziet wel duidelijk dat er de toename van meldingen niet gelijk opgaat met een toename van uitval. Dat betekent dus ook dat er incidenten zijn geweest die wel opvielen, maar het bedrijf niet raakten. Hoe dat komt is duidelijk en de opdrachtgever voor het onderzoek heeft daar ook alles mee te maken. We zijn inmiddels steeds beter in staat te monitoren wat de conditie van het IT netwerk en de gehele architectuur is.

Meer ruis

Het gevolg van de toenemende kennis is in de eerste plaats dat sneller gereageerd kan worden. Dat is een goede ontwikkeling. Maar een toename van de meldingen over IT downtime ergens in het netwerk of bij de cloudaanbieders levert natuurlijk ook de nodige ruis op.

Daarmee is niet gezegd dat onderbrekingen in de dienstverlening omdat een cloudprovider uitvalt niet ernstig zijn. Alles behalve dat, bedrijfscontinuïteit blijft voorkomen. Het rapport wijst terecht op de storingen in AWS zones waar veel meer gebruikers last van hebben gehad. Ook het wegvallen van een belangrijke glasvezelverbinding van Verizon heeft in de VS voor de nodige overlast en downtime gezorgd.

Er is een vraag die de rapportage helaas niet beantwoord. Is de toename van meldingen IT downtime in 2020 een rechtstreeks gevolg van de lockdowns of is de delta niet wezenlijk veranderd ten opzichte van vorige jaren?