Verisign

Kan een TLD zo vol zijn dat uitwijken echt nodig is?

VerisignRegistries voor nTLDs en marketeers geven al jaren aan dat de bestaande (g)TLD en ccTLDs vol raken. Daarom is hun nieuwe TLD nodig en nuttig. De meeste bestaande registries hebben tot op heden dat argument genegeerd. Verisign lijkt daar nu van af te wijken. Het stelt namelijk dat dot com vol raak. Daarom zou het het beheer van dot web toegewezen moeten krijgen.

Nog nergens ter wereld is een TLD vol. Of het nu gaat om dot com of dot NL, de ruimte in namen is in theorie beperkt omdat ook de combinatie van toegestane letters en leestekens dat is. Maar tot nu toe is de grens nergens bereikt. Dat komt enerzijds omdat de toegestane lengte van een domeinnaam erg veel combinaties mogelijk maakt. Bij SIDN hanteert met als maximale lengte 63 karakters en dat lijkt ook elders de norm te zijn. Een domeinnaam kan daarbij wel langer zijn, want RFC2821 beperkt de lengte van een compleet e-mail adres tot 256 karakters.

Korte domeinnamen zijn schaars

Dat de belangstelling voor hele lange domeinnamen gering is, is logisch. Ze zijn in de regel moeilijker te onthouden en alleen al daarom uit marketing overwegingen minder geschikt. Korte domeinnamen zijn evenmin op, maar ze zijn wel schaars. De meeste zijn na een paar decennia internet gewoon in gebruik. Anderen zijn gereserveerd door handelaren die er de topprijs voor vragen. Wat dat betreft is een het argument van Versign dat dot com tegen de grenzen aanloopt wel terecht.

Omdat Verisign voor een deel van het dot com problemen voorziet wil het het recht krijgen ook dot web te mogen exploiteren. Om dat te kunnen doen moet het ICANN overtuigen dat het ook de beste kandidaat voor dit nTLD is en daarmee Afilias passeren. Mogelijk zijn er meer kandidaten die dat willen. Dot web heeft namelijk veel meer potentie dan die tientallen anderen waarvan de leegloop hier al eerder aan de orde is geweest.

De juridische discussie draait natuurlijk vooral om geld en omzet. Maar dat ICANN onder de indruk is van het argument dat dot com zo vol raakt dat uitwijken naar dot web onvermijdelijk is lijkt weinig waarschijnlijk. Sterker nog een van de andere argumenten van Verisign, kan moeiteloos worden weerlegd. De claim dat er zoveel groei in de nTLDs is en dat daarom ook Verisgin gedupeerd raakt gaat echt niet op.