justice-2071539-rechter-rechtbank-rechtspraak

Kanttekening eerste Nederlandse AVG claim

justice-2071539Afgelopen dagen is er het nodige te doen geweest over de eerste collectieve AVG claim die in Nederland voor de rechter gaat komen. Daarbij wordt meerdere keren het schadebedrag van €500 per geval genoemd. Daar hoort de volgende kanttekening bij.

AVG Claim

De AVG claim die nu in Nederland voor de rechter door de actie van Stichting The Privacy Collective richt zich tegen de handel van Oracle en Salesforce. Zoals onder andere hier te lezen is, wordt een schadeclaim per persoon van €500 per persoon aangehouden. Daarbij verwijzen de organisaties achter de claim naar een eerdere uitspraak van de Raad van State waarin dat bedrag na een fout geval van datadelen werd toegekend.

Dat de claim mogelijk wordt door funding van het omstreden hedgefonds Elliot is verder iets dat deze AVG claim typeert. De reputatie van Elliott is dusdanig dat goed in de gaten moet worden gehouden op welke moment dat fonds waarin (des) investeert en bij welke rechtszaken het betrokken is.

Hoogte bedrag

Dat de hoogte van het te claimen bedrag voor de meeste persaandacht zorgt is begrijpelijk. Het bedrag per persoon is ook in dit artikel al twee keer genoemd. De rekensom leert dat de twee Amerikaanse bedrijven voor vele miljarden risico lopen.

Hieraan kleeft een bezwaar. De kans bestaat namelijk dat men het genoemde bedrag als vaste waarde gaat beschouwen. Dat wil zeggen, in ieder geval totdat in Nederland de rechter uitspraak in de zaak heeft gedaan en er geen beroep meer mogelijk is.

Dat Nederlandse bedrag is daarbij gelijk aan de schade die Max Schrems al eerder claimde. Een niet oplettende lezer en journalist kan daardoor snel denken dat in de EU dit het standaard bedrag is, of althans richtsnoer voor een AVG claim.

Zaak 9 Ca 6557/18 Düsseldorf

Die aanname is onjuist en moet vermeden worden. Er zijn inmiddels in de EU meerdere AVG zaken voor de rechter gekomen waarbij totaal andere bedragen zijn toegekend. Een voor Nederland onbekende zaak die voor de rechter in Düsseldorf kwam verdient de nodige aandacht.

In de zaak 9 Ca 6557/18 ging het om het volgende. Persoon X werkt tot 31 januari 2018 bij bedrijf Y. In juni 2018 doet hij een informatie verzoek. Welke info hebben jullie en op grond waarvan wordt die bewaard en verwerkt.

Het antwoord op die vragen werpen vragen op. X ziet dat hem onvolledige en onjuiste informatie wordt verstrekt. Dit escaleert tot een rechtszaak voor de Arbeitsgericht (want X was voorheen werknemer en het gaat zo te zien om zijn personeelsdossier, de salarisverwerking en dergelijke)

Bedrijf Y heeft volgens de rechter niet alleen de verkeerde informatie verstrekt maar ook nog eens het verzoek onjuist behandeld. Dat levert een boete op van €5.000.

Herkenbare case

De fout die makkelijk kan worden gemaakt is deze zaak als iets lokaals en exotisch af te doen. De case is daarvoor echter te herkenbaar. Werkgevers die voor de loonstroken beroep doen op derden zijn eerder de regel dan de uitzondering. Werkgevers die helemaal niet weten wat ze met een informatieverzoek moeten doen en het daardoor met te veel mensen in de organisatie delen zullen ook veel voorkomen.

Daarom is het bij het verdere verloop van de Nederlandse AVG claim goed de kanttekening te plaatsen dat er redenen zijn niet alleen naar de grote usual suspects te kijken. Grotere overtredingen die ook een claim waard zijn kunnen ook in de directe omgeving te vinden zijn. Bij een schade van €5.000 is overigens ook geen Stichting met dubieuze financier nodig.