DNS_Belgium

Kanttekeningen bij 2018 cijfers DNS Belgium

De Belgische registry heeft recent het jaarrapport 2018 online gezet. Daar vallen een paar zaken op, te beginnen met de nieuwe vorm van presenteren. Bij de cijfers zitten ook enige verrassingen. Met name de ontwikkelingen voor .Brussels en .Vlaanderen.

Online only

DNS Belgium heeft er dit jaar voor gekozen de 2018 resultaten niet langer als een pdf file beschikbaar te stellen. Door voor een online only variant te kiezen is het minder makkelijk geworden de data op elk gewenst tijdstip en locatie te raadplegen. Die kleine ergernis is tegelijk ook het enige punt van kritiek op de nieuwe vorm en opmaak.

Inhoud

De rapportage verbaast niet als het gaat om de marktgroei voor .BE. Net als bij veel andere oudere ccTLD’s is hier sprake van verzadiging. De groei vlakt steeds verder af. Voor DNS Belgium kon het afgelopen jaar worden afgesloten met een plus van 1%.

Renewal

Belangrijker dan de groei (al zal niet iedereen dat beamen) is het renewal percentage. In andere sectoren wordt daarvoor het begrip retentie gehanteerd. Renewal en retentie betekenen dat de klanten de afgenomen dienst verlengen. Het tegenovergestelde daarvan is churn, dat is het percentage dat een of meerdere diensten bij een aanbieder opzeggen.

In het geval van een domeinnaam kunnen renewal en churn hand in hand gaan. Een klant die zijn domeinregistratie en hosting verhuist naar een andere aanbieder is voor de latende hoster churn. Voor DNS Belgium (of welke registry dan ook) is er niets aan de hand. De domeinnaam blijft bij de zelfde houder en daarom noteren men daar een renewal.

Dat wezenlijke verschil is belangrijk te kennen. Het renewal cijfers dat DNS Belgium noemt voor .BE (86,55%) zegt dus weinig over de dienstverlening door de registrars.

.Brussels en .Vlaanderen

DNS Belgium heeft ook een aantal nTLD’s onder zijn hoede. .Brussels en .Vlaanderen zijn daarvan de grootste. Er is met deze twee nTLD’s iets bijzonders aan de hand. In het verleden is vaak gesteld dat dergelijke nTLD’s nodig zijn om de regionale markten beter onder de aandacht te brengen. Vooral dienstverleners die zich op het buitenland richten zouden van een regionaal TLD profiteren. Denk daarbij aan horeca en vrije tijd in de meest brede zin.

De cijfers die DNS Belgium laat zien duiden echter op een andere realiteit. De twee nTLD’s worden daar niet meer voor gebruikt dan het ccTLD .BE.

Een groep gebruikers die bij de twee nTLD’s opvalt en beduidend (factor 6!) sterker op regionaal niveau online aanwezig is dan op ccTLD niveau is “community groups, social, political and religious”.


Eigen nTLD geen prioriteit

Er kan worden vastgesteld dat voor de Vlaamse en Brusselse horeca (net als de andere regionale dienstaanbieders die het mede van toeristen moeten hebben) het voeren van een domeinnaam met eigen nTLD geen prioriteit heeft.

Horeca ondernemers, dat staat deels voor langer bestaande bedrijven, die mogelijk al een .BE hebben. Horeca is echter ook sector met een hoge vernieuwingsgraad. Er moet dus een groep ondernemers zijn die van scratch af aan zijn begonnen. Die groep lijkt evenmin voor een .Brussels of .Vlaanderen te kiezen.

Dat is opvallend, want niet in lijn met eerdere voorspellingen.

Dat in België de nTLD’s actief worden ingezet voor regionale afdelingen van politieke partijen, kerkgenootschappen en maatschappelijk werk is bij nader inzien dan weer minder opvallend. Een blik op de politieke situatie laat zien dat daar andere factoren spelen dan we in Nederland gewend zijn.