geld euro

Kijk goed naar je datacenter facturen en vooral de btw

De afgelopen weken is van meerdere kanten gehoord dat de facturen van datacenters al sinds maanden onjuist zijn door het in rekening brengen van het verkeerde btw tarief. Wat hier aan de hand lijkt te zijn is iets anders dan een vergissing. Ondernemers die diensten afnemen van datacenters doen er goed aan de facturen nog beter te bestuderen en waar nodig bezwaar maken tegen de fout.

All-in of losse diensten

Datacenters leveren meerdere diensten. Deze worden al jaar en dag op dezelfde wijze in rekening gebracht. Hierbij komen twee opties het meest voor. Optie een is dat de overeenkomst met de klant is gebaseerd op een all-in dienst waarin alle losse onderdelen zijn verwerkt. De andere optie is dat er een vast bedrag is voor een of meerdere diensten. In dat geval worden data- en elektriciteitsverbruik vaak apart in rekening gebracht.

De problemen waar naar is gewezen hebben betrekking op facturen volgens dat laatste model. Hierbij is nota voorzien van een aparte regel voor stroom. Bij die regel hoort ook een btw tarief. Daar gaat het mis. Bijna alle datacenters in Nederland vermelden hier namelijk 21 procent. Onjuist, want tot 31 december is er sprake van een tijdelijk verlaagd tarief van 9 procent.

Wet overtreden

Het schijnt dat men niet bereid is de fout te corrigeren. Dat is om twee redenen zeer kwalijk. Ten eerste is het simpelweg verboden een eigen btw tarief te hanteren. Bedrijven die dat doen overtreden de wet. Tweede reden waarom dit een slechte zaak is, is dat iedereen ziet dat er datacenters zijn die deze “fout” bewust gebruiken om de eigen marge te verbeteren. Dus naast het opschroeven van de maandelijkse kosten vanwege de “inflatie” ook nog eens verdienen op de stroomprijs.

Op het verkeerd toepassen van de btw regels staan duidelijke sancties. Dat er bedrijven zijn die hier door onwetendheid de fout in gaan lijkt veel voor te komen. Zij zullen waarschijnlijk minder problemen met de accountants en fiscus krijgen, want bereid te corrigeren. Er zijn echter naar verluidt ook bedrijven die na geattendeerd te zijn op deze fout consequent weigeren deze te corrigeren. Dat is eigenlijk vragen om problemen.

Factuur tegen het licht

Dit is in alle opzichten een ongewenste situatie. Afnemers van diensten van datacenters doen er goed aan de maandelijkse facturen goed tegen het licht te houden. Je wil immers niet meer betalen wettelijk voorgeschreven in rekening gebracht mag worden. De ontvangen signalen hebben uitsluitend betrekking op datacenters in Nederland. Of iets vergelijkbaars ook speelt bij andere facturen waarbij het stroomverbruik apart in rekening wordt gebracht is niet bekend.