gaia-x-driver-of-digital-innovation-in-europe

Klein, maar belangrijk bericht: Nederland deelnemer GAIA-X

gaia-x-driver-of-digital-innovation-in-europeGisteren heeft met Ministerie van EZK in persbericht bekend gemaakt dat Nederland toetreedt tot GAIA-X. Die melding is nog niet overal opgevallen, terwijl het een politiek en economisch belangrijke boodschap is. Een land met heel vele internet en datacenter infrastructuur steunt het initiatief van de Europese Commissie van een gezamenlijke Europese cloudinfrastructuur.

Logisch dat Nederland meedoet

Technite heeft al meerdere keren over GAIA-X geschreven en volgt de ontwikkelingen op de voet. Dat Nederland zich zou aansluiten tot de organisatie hing al enige tijd in de lucht. De redenen daarvoor zijn simpel.

  • Nederland heeft veel te verliezen als het buiten de Europese cloudinfrastructuur blijft;
  • De bestaande positie van datacenter hub kan profiteren van een dergelijke EU aanpak ;
  • Dat geldt ook voor de honderden IT bedrijven die diensten voor clouds ontwikkelen of daarvan gebruik maken.

Op een lijn

Het persbericht betekent natuurlijk niet dat er per morgen een EU cloud in Nederlandse datacenters wordt ondergebracht. Wat het wel betekent is dat in de EU de drie landen met de meeste datacenters (Nederland, Frankrijk en Duitsland) op een lijn zitten.

Dat blijkt overigens ook uit de andere meldingen die gisteren zijn verspreid door Den Haag en Parijs. Het is geen toeval dat de EU aankondigt stappen te nemen tegen de dominante Amerikaanse cloudaanbieders. Die strijd is makkelijker te voeren als er ook serieuze alternatieven zijn voor de hyperscalers en de bekende diensten.

Het project GAIA-X is al meermaals door voor- en tegenstanders vergeleken met Airbus. Dat moest het Europese antwoord worden op de dominante positie van drie Amerikaanse aanbieders. Twintig jaar later wordt de strijd op wereldschaal gevoerd tussen Boeing en Airbus. Daar profiteren niet alleen de EU lidstaten van, maar ook alle andere landen.

Die roadmap is uiteraard bij het GAIA-X team bekend. Net als de enorme boost die Airbus (tot de uitbraak van het Corona virus) de EU economie heeft gegeven. Den Haag kent die vergelijking ook en zal het hebben laten meespelen in de het besluit deelnemer van GAIA-X te worden.

(voor alle duidelijkheid, de rol van EZK is ondersteunen van verschillende Nederlandse bedrijven die zich hierbij willen aansluiten en zich inzetten om de Nederlandse belangen rond het initiatief te borgen.)