Datacenter - Datacenters

Komen er velden vol nutteloze leegstaande datacenters

Op Twitter vroeg Wade Baker zich af of er op termijn ook sprake zal zijn van leegstaande datacenters. Dat is een integrerende vraag die haaks staat op de signalen die de sector afgeeft.

Datacenters is groeimarkt

Exploitanten en bouwers van datacenters verkondigen al jaren dat dit een enorme groeimarkt is. Er komt steeds meer data. Die moet op een veilige plek staan en daarom is er meer vraag naar datacenters.

Die gedachte klinkt logisch. Het aantal datacenters groeit ook nog steeds. De bouwstops die nu her en der de kop opsteken zijn wat dat betreft ook een bewijs voor de groei. Maar juist omdat het verhaal van de direct betrokkenen zo goed lijkt te kloppen kijken we niet naar andere ontwikkelingen.

Impact van verkleining

Baker suggereert dat door de verdere verkleining van componenten en hardware de groei van capaciteit harder gaat dan de noodzaak vierkante meters bij te bouwen. Als alles kleiner en krachtiger wordt neemt de vraag naar nieuwe datacenters af. De bestaande worden minder gevuld. Uiteindelijk komen er datacenters leeg te staan. Het zijn gebouwen die niet makkelijk ergens anders voor kunnen worden ingezet. Ombouwen is duur. Dus wat moet er dan gebeuren met die nutteloze en leegstaande ruimtes?

Krimp als mogelijkheid

Het antwoord op die vraag is nog niet gegeven. De insteek groei om te draaien naar krimp is wel zeer intrigerend. Daarbij speelt mee dat het verschijnsel leegstaande datacenters al bestaat. Het wordt alleen amper benoemd omdat marktpartijen daar geen baat bij hebben.

Nederland

Wie goed om zich heen kijkt en de berichten doorspit stelt vast dat in Nederland mogelijk sprake is van een dozijn leegstaande datacenters. Dat zijn in alle gevallen gebouwen die ooit zijn omgebouwd tot of bestemd als datacenter. Voorheen waren het loodsen of rekencentra van grote bedrijven. Het zijn niet de grootste en vooral niet de modernste locaties. De waarde die ze vertegenwoordigen is onbekend. Ze wachten op een koper en kunnen na heractivering impact hebben op de lokale markt.

Ashburn

Baker heeft zijn tweet trouwens niet gebaseerd op de Nederlandse markt. Hij kwam tot die gedachte bij het passeren van de datacenters in Ashburn (*)

 

(*) There are currently 29 providers and 69 data centers in Ashburn. This includes 65 colocation facilities, 49 cloud nodes, 17 Internet exchanges (IX), and 10 disaster recovery and business continuity (DRBC) sites. (bron)