argeweb

KPN dumpt Argeweb – en dat is goed nieuws

Vrijdag maakte KPN bekend provider-hoster Argeweb te hebben afgestoten. TWS is wederom de partij die zich over een aanbieder van hostingdiensten met focus op het MKB zal ontfermen. De eerste reacties op de transactie zijn, zoals te verwachten, vooral negatief. Er zijn echter redenen om deze stap toe te juichen.

Expertise

Toen KPN in 2014 Argeweb overnam was de reactie in de mark primair verbazing. Argeweb was toen een hoster met sterke focus op met MKB en een behoorlijke footprint in de eigen regio. Campagnes hadden weliswaar gezorgd voor een vorm van landelijke bekendheid, de eigen regio bleef heel belangrijk. Dat is een natuurlijk en positief verschijnsel. Om van regionaal nationaal bekend te worden (om maar te zwijgen van internationaal) vergt de nodige expertise en uiteraard geld.

De verwachting was dat het eerste, de expertise, van KPN zou worden aangewend om van Argeweb een grote nationale speler te maken. Een partij ook die aanjager zou worden van nieuwe en additionele business voor KPN, door klanten voor bepaalde diensten (denk aan connectiviteit) naar de moeder door te verwijzen.

Teleurstelling

Binnen twee jaar was wel duidelijk dat het bij optimisme bleef. Uit het directe umfeld van het bedrijf viel te vernemen dat Excel expertise was geparachuteerd. Echt bruikbare marketingkennis bleef achterwege. De affiniteit met de core business van Argeweb bij de nieuwe lichting managers was ook iets anders dat sommigen gehoopt hadden. Voor de marktverhoudingen maakte de sterke moeder op de achtergrond weinig uit. Argeweb bleek onmogelijk in staat een positie als Strato op de Duitse markt te veroveren. Dat zal tot de nodige teleurstelling hebben geleid.

Te laat

De ironie van de vergelijking met Strato is dat die onderneming tot eind 2016 zelfstandig onderdeel van Deutsche Telekom was. Gerekend naar aantal domeinnaamregistraties was het een van de Top3 hosters in Europa. Strato werd met een behoorlijke boekwinst eind 2016 door DT verkocht aan United-Internet. Dat was een signaal dat de markt in Nederland oppakte, maar niet leek te begrijpen.

Helemaal met de kennis van nu kan worden gesteld dat KPN veel te laat in de markt is gestapt. Gewone hosting was in 2014 al een markt waar de grootste groei al achter de rug was. Helemaal in Nederland dat met internet echt voorliep op de buurlanden. Binnen twee jaar na de overname werden buiten Nederland de eerste consolidaties zichtbaar. Dat waren consolidaties op markten die minder ver ontwikkeld waren dan de Nederlandse. Ook dat signaal leidde niet tot het stellen van vragen aan en in de Nederlandse hostingsector.

Lastige vragen

De vragen die toen gesteld hadden moeten worden, waren lastig want betroffen de toekomst van de individuele bedrijven en de sector als geheel. KPN heeft vrijdag aangegeven die vragen niet langer af te wachten. Er kan een hoop negatiefs over de nationale telecommer worden geroepen, maar in dit geval is dat niet terecht. KPN heeft namelijk ingezien dat Argeweb niet het succes van Strato kan evenaren. De winstbijdrage zal te gering zijn geweest en wat nog veel belangrijker is: er kan geen invulling aan het begrip strategische meerwaarde worden gegeven. KPN en Argeweb waren, zijn en blijven gewoon te verschillend.

Verkoop als oplossing

Voor KPN is het afstoten van Argeweb een elegante oplossing. Het hoeft lastigse (interne en externe!) vragen over het nut en de toegevoegde waarde van deze investering niet langer te vrezen. Voor Argeweb zelf biedt de nieuwe situatie ook mogelijkheden. Het heeft inmiddels enige jaren ervaring met Excel management. Dat kan helpen in de nieuwe situatie tot beter onderbouwde marktproposities te komen.

Prijsverhogingen als voordeel

Voor klanten is dat minder aantrekkelijk. Prijsverhogingen zijn immers – ook kijkend naar wat andere TWS aanwinsten hebben gedaan – bijna onvermijdelijk. Toch heeft dat gevreesde nadeel ook een voordeel. Een markt die bestaat bij de gratie van prijsstunters is geen gezonde markt. Hosting is (als het goed is) te belangrijk voor ondernemers om altijd voor een dubbeltje op de eerste rij te kunnen zitten. Als Argeweb onder de hoede van de nieuwe eigenaar en met aangepaste prijzen de kwaliteit van de dienstverlening verder kan verbeteren is dat uiteindelijk voor iedereen beter.