Afnic-rapport

Leestip: AFNIC rapportage over TLDs

AFNIC, sinds 1997 de registry voor .FR, heeft afgelopen maand een bijzonder goed rapport uitgebracht. In 45 pagina’s worden de belangrijkste ontwikkelingen van de “Global domain name market in 2018” beschreven (link). Het rapport is voor iedereen vrij toegankelijk en voor meer dan collega registries en registrars aan te bevelen.

AFNIC, dat naast .FR ook de TLDs van een aantal voormalige Franse koloniën beheert, is er in geslaagd in te zoomen op ontwikkelingen die iedereen in de domeinnaam sector aangaan, zonder daarbij de eigen diensten te promoten. De publicatie ontbeert de WC-eend component die in de publicaties van andere gTLD of nTLD beheerders is terug te vinden.

Zorgen over levensvatbaarheid

De AFNIC publicatie heeft inmiddels haar weg gevonden naar een aantal gespecialiseerde blogs. Al die publicaties wijzen naar de zelfde voorspelling van AFNIC. De Fransen zien de levensvatbaarheid van een aantal registries in gevaar. Vooral waar het gaat om domeinnamen die gratis of extreem goedkoop zijn, ziet AFNIC niet hoe daar een gezonde business uit kan voortkomen.

Die zorg van AFNIC is terecht. Dat daar op wordt gewezen is dat ook. Toch is er nog een belangrijke melding in de publicatie te vinden en die wordt minder in de schijnwerpers gezet. Het gaat hierbij om de staat van de “legacy gTLDs”. Daaronder verstaat AFNIC de kleine groep TLDs die als eerste op de markt zijn gekomen, na de het bekende trio .COM, .NET en .ORG. In deze groep zitten gTLDs waarmee het duidelijk niet goed gaat. De retentie van .BIZ en .INFO ligt bijvoorbeeld minimaal 10 procentpunten onder die van de oudste gTLDs. .MOBI heeft het laatste jaar daar behoorlijke vooruitgang geboekt, maar daarbij valt direct op dat de voorgaande jaren de retentie ook daarvan opmerkelijk laag was.

Ontbrekende verklaringen

De verklaringen die AFNIC voor die lage retentie heeft kloppen, maar is onvolledig. Het klopt dat er er sprake is van concurrentie omdat de nieuwste lichtingen gTLDs beter aansluiten op de marktbehoefte. Het klopt evenzo dat de eerste lichting gTLDs redelijk veel “uit defensieve overwegingen” zijn geregistreerd en dat de noodzaak daartoe niet is gebleken. Wat AFNIC niet vermeld is dat de reputatie van .BIZ en .LOAN vanaf de start abominabel was. De lage prijs en het grote aantal gemakzuchtige registrars hebben er voor gezorgd blacklisting al op gTLD niveau plaatsvindt. Dat een aantal registrars gespecialiseerd in deze groep gTLDs de pers heeft gehaald wordt slechts summier beschreven.

Hoewel de grootste zorg van AFNIC over de collega registries vooral die van de “penny ccLTDs” betreft uit het ook enige zorg over de uitbaters van de legacy gTLDs. Het somt een aantal redenen op waarom een deel van die groep het uiteindelijk wel zal kunnen redden. Daarbij wordt de lezer gelukkig ook gewezen op het nadeel van het hanteren van een term voor de hele groep. Er zitten gTLDs bij die de zaakjes beter voor elkaar hebben dan de anderen. Daardoor is de geconstateerde krimp voor deze groep van 6% van het totaal aantal registraties in het afgelopen jaar iets waar beter naar gekeken moet worden. Dat geldt voor zowel partijen die als hoster of registrar legacy gTLDs voor de klanten registeren als die klanten zelf.

De levensvatbaarheid van een gTLD registry en het gTLD zelf is tot op heden amper een serieus punt van aandacht geweest bij het kiezen van een domeinnaam. AFNIC geeft, zonder het achterste van de tong te zien, met dit rapport aan dat het daar ondertussen wel tijd voor is. Die boodschap is niet leuk, maar wel eerlijk.