hansamarket-seized

Link Hansa Market en illegaal aanbod e-books

Het neerhalen van Hansa Market zorgde in 2017 voor veel rumoer. Politiediensten hadden toegang tot de servers. Enorm veel data van aanbieders en afnemers is verzameld. Over de processen tegen de aanbieders is af en toe wat te lezen. De vermeende beheerders worden in Duitsland berecht. Daar wordt nu gesuggereerd dat Hansa Market te linken was aan andere illegale activiteiten.

Vonnissen Nederland

Wie op rechtspraak.nl zoekt op Hansa Market zal zien dat in Nederland al meerdere personen zijn aangeklaagd en berecht voor het ontplooien van illegale activiteiten op die virtuele markt. De drie gevallen die zijn gepubliceerd (niet alle vonnissen komen online!) hebben alle betrekking op de handel in drugs, of het faciliteren daarvan. Dat past in het beeld dat Hansa Market vooral gebruikt werd voor de drugshandel.

Bij het eerste vonnis – reeds uit 2017! – bleef de staf nog beperkt tot 20 maanden. Dat was dus geen grote vis. Het vonnis dat begin juli verscheen is van een andere orde. Hier wordt 5 jaar opgelegd. Dat laatste vonnis is in zoverre afwijkend, dat hier de vraag of de infiltratie door politiediensten wordt gesteld. Het uitgebreide antwoord van rechters in Rotterdam is ook voor toekomstige zaken van belang. Wat verder de nodige ruimte krijgt in het vonnis is de manier waarop de inkomsten werden verkregen (primair Bitcoins) en vervolgens omslachtig zijn omgezet in cash.

Dat in het vonnis wordt gesteld dat het hier gaat om:

een betrekkelijk nieuwe vorm van drugshandel via het internet waarin Nederland voorop loopt, en die met kracht bestreden moet worden.

is een punt dat evenmin aan de aandacht mag ontbreken.

Duitsland

Dat ondertussen in Duitsland het proces tegen de drie vermeende exploitanten van Hansa Market wordt opgestart is in Nederland zo goed als onbekend. Wat hier naar voren komt is voor juristen, security deskundigen maar ook de internetsector wezenlijk interessanter. In de korte flarden van de lopende procedure die de Duitse pers publiceert valt op te maken waar de beheerder de fout der fouten hebben gemaakt. Het chatten onder eigen naam in plaats van de schuilnamen lijkt het begin van het einde te zijn geweest. Het verraden in veilig geachte chats van de locatie van de servers was de tweede kapitale fout.

Er is in de Duitse publicaties ook iets totaal anders naar voren gekomen. Gewezen is op het bijna gelijktijdig verdwijnen van zowel Hansa Market als een groot illegaal platform voor e-boeken. De servers waar deze activiteit op werd gehost bevatte 11 TB aan data en er zijn meer dan 140.000 transacties vastgesteld. Dat is dus big business geweest. Het zou ook een groot deel van de Bitcoins met een tegenwaarde van 12 miljoen verklaren die bij de vermeende exploitanten zijn aangetroffen (die Bitcoins zijn in 2018 door de politie verkocht. Daar is dus een fikse boekwinst op gemaakt).

Flinterdunne lijn

Als er inderdaad een link is tussen Hansa Market en het e-book platform, omdat het beheer en exploitatie door dezelfde personen zou zijn gedaan is dat een bijzondere wending in het verhaal. Dan is er namelijk bewijs voor de stelling dat de lijn tussen het “onschuldig” schenden van auteursrechten en het bewust faciliteren van strafbare feiten flinterdun is. Alle reden dus deze zaak te blijven volgen.