gaia-x-driver-of-digital-innovation-in-europe

Makkelijk kunnen migreren van cloud naar cloud is goed voor iedereen

gaia-x-driver-of-digital-innovation-in-europeAWS heeft met het verbannen van een omstreden platform ongewild de aandacht gevestigd op de onmogelijkheid snel en zonder problemen uit de cloud te migreren. Het verplaatsen van applicaties of workloads tussen verschillende clouds of tussen een cloud en colo omgeving kan soms makkelijk gaan. De praktijk laat echter zien dat hier een stevige vendor lock-in is ontstaan.

Cloud lock-in

De vendor lock-in waarbij klanten eigenlijk niet meer weg kunnen van het betreffende cloudplatform is al jaren bekend. Terwijl er partijen zijn die hard roepen dat het wel mogelijk is, weten zij ook dat de werkelijkheid anders is. Klanten met veel data hebben veel tijd nodig om dat te verhuizen. De tariefstructuur van de hyperscalers is er ook op ingesteld om dat soort export te ontmoedigen.

Daarnaast is er iets als de groei van data. Naarmate een klant langer van een platform gebruik maakt zal hij daar vanzelf meer data hebben staan. Het verhuizen wordt daarom automatisch steeds lastiger. Technisch gezien is het mogelijk, de kosten worden echter steeds onaantrekkelijker.

GAIA-X en data portabiliteit

Bovenstaande is maar vorm van de cloud vendor lock-in. Het is een punt dat afgelopen woensdag uitgebreid ter sprake kwam op een online summit over GAIA-X, het EU brede cloud initiatief. De sprekers wezen niet naar de recente AWS case. Toch zal iedereen die dat heeft meegekregen de noodzaak van GAIA-X nu nog beter begrijpen.

Een van de pijlers van GAIA-X is namelijk de garantie op data portabiliteit. Een klant mag niet het idee krijgen niet meer weg te kunnen. Dat uitgangspunt van GAIA-X was al langer bekend. Minder bekend is dat het voor de hyperscalers voordelig kan uitpakken. Dat klinkt vreemd, want een lock-in is goed voor de business.

De keerzijde van die medaille is echter dat ze daardoor nog eerder de kans lopen beschuldigd te worden van oneerlijke handelspraktijken en machtsmisbruik. Het zou zelfs een rol kunnen spelen bij de lopende onderzoeken die los van elkaar door Brussel en Washington zijn gestart.

interoperabiliteit als voordeel

Daarom is het meer dan interessant te zien welke oplossingen er gaan komen om de interoperabiliteit te vergroten. Het kunnen hoppen tussen aanbieders en eenvoudiger kunnen migreren van data tussen de ene en andere cloud is goed voor de klanten en de aanbieders.