Ukraine Oekraïne

Malware aanvallen in Rusland leiden tot nog meer storage schaarste

Volgens Bleepingcomputer heeft in Rusland een grote vleesverwerker schade door malware aanvallen en dat artikel heeft een link met de storage schaarste in het land.

Malware, geen ransomware

De aanval op de vleesverwerker heeft als gevolg dat data is versleuteld. Er zou geen losgeld worden geëist. Malware en geen ransomware dus. Voor het bedrijf maakt dat op dit moment weinig uit. Zonder data kan een deel van het werk niet worden verricht. Concreet genoemd in het artikel is de onmogelijkheid certificaten over de gezondheid van het vlees te verstrekken.

De Russische autoriteiten bemoeien zich met de zaak en hebben twee adviezen gegeven. Aan de ene kant is er de suggestie tijdelijk van online over te stappen naar papieren gezondheidsbewijzen. Aan de andere kant is er het advies toch vooral vaker back-ups te maken.

Of het verstandig en überhaupt mogelijk is de certificaten op papier te verstrekken is een terechte vraag, maar voor deze post verder niet interessant.

Back-ups

Interessant is wel de suggestie dat men vaker back-ups moet maken. Om te beginnen laat de aanval zien dat Rusland niet alleen de bron van aanvallen is, maar nu door de oorlog een gewild doelwit is geworden. Het bedrijfsleven en overheden in Rusland moeten nu dus in sneltreinvaart de achterstand bij de afweer van deze aanvallen inlopen.

Om de impact van malware aanvallen te kunnen verkleinen is het inderdaad nodig vaker back-ups te maken. Die moeten ook nog eens apart, gescheiden worden opgeslagen. Daar zit een probleem voor de Russen. Het land heeft geen toegang meer tot de wereldmarkt voor nieuwe hardware. De voorraden harde schijven was sowieso al een probleem. Nu komt daar nog eens bij dat bedrijven worden opgeroepen meer back-ups te maken, dus meer storage capaciteit te gebruiken.

Dat lijkt dus niet mogelijk. Vervolgens moet de vraag worden gesteld hoe die back-ups gemaakt moeten worden. Heeft iedere ondernemer daar wel de software voor op de plank liggen? Nieuwe licenties aanschaffen is namelijk onmogelijk door de boycots. Illegale licenties gebruiken dan maar? Waarschijnlijk gaat dat op nog grotere schaal gebeuren en daarmee neemt de kans op malware in de back-up hardware en data verder toe.

Malware aanvallen het hoofd bieden is al een uitdaging, daarbij te maken hebben met schaarste aan storage opties maakt het wel erg moeilijk. De oorlog tegen Oekraïne zal in Rusland op hele andere vlakken nog zichtbaarder worden.