fiber-ftth-glasvezel

Meer open of gesloten standaarden in 2021

fiber-ftth-glasvezelIn een van de talloze artikelen met voorspellingen voor het jaar 2021 wordt stilgestaan bij het verschijnsel gesloten in plaats van open standaarden. Dat artikel valt direct op, omdat de trend de laatste jaren juist is geweest veel meer in te zetten op open standaarden.

De stand van open standaarden

Onder open standaarden wordt hier verstaan dan producenten van hardware en software zo veel mogelijk inzetten het gebruiken van kennis en producten, waardoor de klanten niet meer gebonden zijn aan een leverancier. Open moet ook garanderen dat upgrades en updates makkelijker zijn door te voeren.

In principe kan dat laatste ook bij hardware en software die van een dedicated vendor is, maar de ervaring van het laatste decennium heeft laten zien dat een bedrijf simpelweg niet in staat is op alle fronten altijd uit te blinken in innovaties.

Groot zakelijker gebruikers hebben daarnaast nog een reden in te zetten op open standaarden. Dit soort IT gebruikers de bedrijven heeft uit strategische overwegingen eigen IT personeel en vooral ontwikkelaars. Die groep werkt op veelal basis van open sourced software.

De voorkeur voor meer open standaarden is niet alleen toegenomen. Het is inmiddels de basis voor de hyperscalers en andere cloud aanbieders. Een groot deel van de enduser online consumptie is inmiddels direct afhankelijk van dit principe. In die context hoort het dan ook nog eens te wijzen op de rol die OCP bij deze ontwikkeling speelt.

ISPs gaan voor gesloten standaarden?

Haaks op die ontwikkeling is wat op Cirleid.com valt te lezen. Hier staat dat de grote ISPs in Amerika een voorkeur ontwikkelen om van meer proprietary technology te gaan gebruiken. Dat zou passen in de traditie die de kabelaar in het land altijd hebben gehad. Een dergelijke koers zou vooral en in de eerste plaats nadelig zijn voor kleinere ISPs, die daardoor hogere inkoopkosten en andere barrières gaan ondervinden.

Daarmee is ook direct duidelijk waarom partijen als Verizon ervan beticht worden in eigen FttH en FttP technologie te investeren. De telco zou dat ook doen voor 5G apparatuur. Vooralsnog is onduidelijk hoe serieus Verizon hier mee bezig is. Het is desalniettemin een serieus signaal. Het afstand nemen van open standaarden is een maatregel is een defensieve stap om de eigen platformen te beschermen en de customer lock-in te vergroten. Of de consument en vooral de zakelijk gebruiker dat zo maar accepteert?