Huawei cloud

Na de smartphones en 5G infra komt nu de Huawei cloud in het vizier

Eerder deze maand is door twee Amerikaanse senatoren gewezen op het gevaar dat de Huawei cloud zou vormen. Zijn vragen de betreffende minister stappen te nemen om te zorgen dat invloed van het Chinese bedrijf op dit vlak niet toeneemt.

Handelsoorlog

Het kan eigenlijk niet als een verrassing komen. In de handelsoorlog tussen de VRC en de VS speelt Huawei een belangrijke rol. Washington heeft er voor gezorgd dat het bedrijf de activiteiten in Amerika feitelijk heeft stopgezet. Per wet is verboden dat telco materiaal van Huawei in het 5G netwerk plaatsen. Die stap is ook door andere landen gevolgd, al is dat wel vaak zonder nieuwe wetgeving.

En dan is er nog het verbod voor Amerikaanse bedrijven goederen of IE aan het bedrijf te leveren. Daardoor is de productie van smartphones onmogelijk geworden. Het “verkopen” van de business aan een ander bedrijf heeft vooralsnog veel banen gered. Daarmee is niet gezegd dat die nu veilig zijn. Er loopt nog steeds het Amerikaanse onderzoek naar de status van dat nieuwe bedrijf, Honor. Boze tongen beweren dat daar dezelfde risico’s gelden als bij Huawei.

Dat verzoek tot een onderzoek is kort aangekondigd en daarna is het stil geworden. In die tussentijd hebben politici de tijd gehad, zie boven, nieuwe vragen in te dienen. Vragen die precies het zelfde doel hebben. Huawei moet volledig worden doorgelicht en maximaal worden tegengewerkt. Dat valt nog steeds onder de noemer handelsoorlog en straf voor het overtreden van sancties.

Huawei cloud

Maar in het nieuwste voorstel voor onderzoek draait het wel om iets heel anders. Het gaat om clouddiensten aan. Met die cloud heeft Huawei in inmiddels 40+ landen een footprint. Die landen worden deels als “strategische partners” van Amerika genoemd. Alleen al daarom is het onwenselijk dat de Chinezen daar een belangrijker rol gaan vervullen. Afgeleid daarvan is er de zorg dat data in die datacenters niet veilig staat en dergelijke. Specifiek de data van Amerikaanse burgers en entiteiten die in die landen actief zijn zouden gevaar lopen.

Wat leert deze nieuwe aanval op Huawei? Ten eerste dat die strijd nog volop wordt gevoerd. Het tweede punt gaat over iets heel anders. Voor het eerst maken Amerikaanse politici zich zorgen om de data van de eigen burgers in clouds van andere landen. In de EU wordt dat argument al jaren gebruikt. GAIA-X staat mede daardoor in de steigers . Het zijn de Amerikanen de ook bij hoog en laag beweren dat die zorgen onterecht zijn Over ironie gesproken.