spam

Na hoeveel tijd houdt doelbinding op en is een mail spam?

Leveranciers mogen de klanten per mail informeren en daarbij speelt het begrip doelbinding een grote rol, anders is er sprake van spam. In een recente zaak in Duitsland is weer eens duidelijk geworden dat bij doelbinding ook gekeken moet worden naar het tijdsverloop.

De zaak beschrijft iets dat ook erg veel in Nederland voorkomt. Je bent ergens klant of zoals in dit geval lid van een club. Als klant en als lid van een club kun je instemmen passende mails te ontvangen. Die moeten echt wel gaan over het gewone aanbod van de verzendende partij. Het moet ook aansluiten op wat je eerder hebt besteld of waarvan je lid bent.

Het begrip dat daarbij hoort is doelbinding. Als je een pak koffie koopt bij de speciaalzaak is het ontvangen van een mail over autofinanciering niet toegestaan, ook als is de koffieboer onderdeel van een holding die ook aan bankzaken doet. Zo extreem als dit voorbeeld komt in Nederland niet meer zo heel erg veel voor. Het plan van telecom, stroombedrijven en omroepen op die manier de doelbinding op te rekken nog een aardig centje konden bijverdienen is redelijk snel na de invoering van de anti-spam wetgeving overboord gezet.

Grijs gebied

Wat is blijven bestaan, ook in Nederland, is het grijze gebied dat te maken heeft met tijdsverloop. Hoelang na afloop van een koop of lidmaatschap mag je iemand nog langs elektronische weg benaderen met een boodschap die aan het begrip doelbinding voldoet?

De rechter in München heeft een sportclub terecht gewezen omdat die een oud-lid na vier jaar absolute radiostilte weer is gaan mailen. Naar de inhoud van de mail hoeft niet eens meer gekeken te worden. Dat er vier jaar niets is gecommuniceerd speelt wel een rol. Het oud-lid heeft daardoor terecht het idee gekregen dat zijn data was bevroren, verwijderd of wat dan ook. De in 2021 ontvangen mail is onverwachts, ongewenst en niet toegestaan.

Moet je daarom maar iedereen elk jaar een mail sturen met de vraag of je passende mails mag blijven sturen? Dat is op grote schaal de gangbare manier om bovenstaande situatie te voorkomen. Maar er blijft ergens een probleem. Wat is de rechtvaardiging voor het bestaan van een database met oud klanten of oud leden. Daar kruist de AVG het pad van de anti-spamwetgeving.

(link)