LegeDatacenterVloer

Nederland buiten de top 10 van datacenter landen volgens Arcadis

LegeDatacenterVloerArcadis stelt in een recente publicatie dat Nederland niet tot de meest aantrekkelijke landen voor het bouwen van een datacenter hoort. Het bedrijf hanteert daarvoor een methodiek die het nodige op valt af te dingen. Maar aan de andere kant is het resultaat min of mee in lijn met andere, betere rapportages.

Aparte ranking

Bouwers, ontwerpers en consultants in de bouwfase van datacenters hebben een eigen kijk op de markt. Ze gaan uit van de greenfield operaties. Landen buiten Europa vergelijken met dichtbevolkte streken in dit deel van de wereld zien ze ook niet als een probleem. Dat het leidt tot rankings die niet echt praktisch zijn is dan ook onvermijdelijk. Daarnaast is waar Arcadis mee komt om nog een reden bijzonder. Het kijkt naar hele landen. Nederland en zelfs Luxemburg worden vergeleken met China. Dat de grootte van een land veel invloed heeft op de bouwopties van datacenters wordt verder niet genoemd. Dat maakt de ranking ook wel apart.

Maar de index is deels wel te gebruiken. Hoge stroomkosten leiden tot duurdere operaties en dat vindt zijn weerslag in een lagere ranking. Lange procedures voor het aanvragen van vergunningen maken ook veel uit en leiden ook weer tot een lagere ranking.

Er is ook gekeken naar een aantal criteria dat totaal niets zegt over de aantrekkelijkheid van een heel land als plek voor een datacenter. Acceptatie van mobiele communicatie en het voorhanden zijn van breedband verbindingen zijn inmiddels non argumenten. De bronnen die Arcadis daarvoor heeft gebruikt vallen ook op.

Nederland buiten top 10

In de ranking van aantrekkelijke landen val Nederland volgens Arcadis ver buiten de top 10. Vanwege bovenstaande geldt dat niet direct als een serieuze diskwalificatie. Wie de ranking legt naast rapportages over secundaire datacenter regio’s zal direct opvallen dat die regio’s liggen in landen die Arcadis noemt en die hoger scoren dan Nederland.

Desondanks is de toegevoegde waarde van deze publicatie gering. Kijken naar landen is te grofmazig en een aantal van de criteria is onlogisch. Daarnaast gaat men uit van echte nieuwbouw terwijl er veel landen zijn, waaronder Nederland, waarbij greenfield datcenter project steeds minder voorkomt.