NLNOG

NLNOG: wie is de doelgroep en waarom zou je meedoen?

NLNOGWie naar de oorsprong van NLNOG zoekt komt uit bij een IRC Channel. Dat maakte snelle laagdrempelige communicatie tussen netwerk operators mogelijk. Anno 2020 is de NLNOG community nog steeds actief op IRC, maar organiseert ook meerdere keren per jaar events. Melchior Aelmans, een van de bestuurders van de Stichting NLNOG lichtte vorige week de doelen en events toe.

Van Cloudfest naar NLNOG

Door de bekende omstandigheden is er dit jaar geen Cloudfest. Dat betekent ook dat Technite ter plekke geen interviews doet met bezoekers. Enkele van die bezoekers, waaronder Melchior Aelmans, was vooraf gevraagd waarom ze naar Cloudfest zouden gaan. Hij had daarbij aangegeven in Rust ook nog wat te gaan vertellen over NLNOG. Het telefonisch gesprek afgelopen week kwam daarom niet echt uit de lucht vallen. Cloudfest was het bruggetje om sowieso over de NLNOG te praten.

Van IRC naar een Stichting

NLNOG – Netherlands Network Operators’ Group –  is net als de andere NOG’s van oorsprong een informele organisatie. Contact verliep vooral via IRC. IRL events als borrels, BBQ’s of Meet-ups vonden plaats zonder dat daar een vaste club voor verantwoordelijk was.

Lezers met een achtergrond in de provider of hostingwereld kunnen dat principe herkennen. Ook hier was voor abuse meldingen met concullega’s IRC jarenlang het meest effectieve kanaal. Het aanpakken van abuse heeft inmiddels geleid tot meerdere formele platformen die nationaal en zelfs grensoverschrijdend functioneren. De NOG’s zijn in de meeste landen nog steeds minder geformaliseerd. NLNOG is sinds 2015 een stichting.

Activiteiten

“NLNOG organiseert normaal gesproken drie events per jaar,” vertelt Aelmans. De nieuwjaarsborrel die altijd in Utrecht plaatsvindt behoeft geen verdere uitleg. De najaarsbijeenkomst in Amsterdam is de activiteit met de grootste opkomst. Aan het begin van de zomer is er normaal een kleinschaligere activiteit die met een BB&Q wordt afgesloten.

Voor alle NLNOG bijeenkomsten geldt dat het uitwisselen van kennis en het delen van ervaring  wordt gefaciliteerd en gestimuleerd.  Aelmans: “De formele vorm is talks die op de najaarsbijeenkomst worden gehouden. Voor informele, maar wel IRL contacten, is de nieuwjaarsborrel natuurlijk zeer geschikt. Daarnaast hebben we een actieve mailinglijst en natuurlijk het IRC kanaal.”

Doelgroepen

De vraag wie de doelgroep van NLNOG is leidt tot een lang antwoord. Natuurlijk behoort iedereen die met netwerk beheer te maken heeft tot de doelgroep van NLNOG. Die groep is behoorlijk breed en divers. Het zijn niet alleen medewerkers van datacenters, telecomoperators of leveranciers. “Wie onze bijeenkomsten ook altijd bezoeken zijn medewerkers van hostingproviders”, zegt Aelmans. De kanttekening die hij daarbij maakt is dat het niet voor elk hostingbedrijf mogelijk is aanwezig te zijn. “Het is toch een dag van de zaak zijn. Niet iedereen kan dat. Zelfs bij de nieuwjaarsborrel speelt dat. Ook al doen we het zo centraal mogelijk in het land, reistijd is een issue.”

Die opmerking betekent niet dat de opkomst bij NLNOG events bescheiden is. Technite weet dat +120 deelnemers aan de Amsterdamse bijeenkomst en bijna een iets minder voor de nieuwjaarsborrel de regel zijn. “De community online is nog veel groter. Er staan enkele honderden personen op de mailinglijst”, geeft Aelmans aan.

Het hostinglandschap in Nederland telt meer dan die paar honderd personen. Er zijn ook nog datacenters en toeleveranciers. De doelgroep die NLNOG kan bedienen is dus veel groter. Dat is ook wat Aelmans nadrukkelijk aangeeft. Om die grote groep te kunnen bereiken wil NLNOG meer informatie verschaffen die aansluit op bijvoorbeeld vragen over opleidingen voor cloud- en netwerk engineers. “We spelen al langer met die gedachte, omdat we van alle kanten dit soort signalen krijgen. Of het nu gaat om MBO of hoger, de vraag naar personeel en het opkrikken van de bestaande kennis is echt heel groot.”

Non commercieel

Het aanspreken en faciliteren van nieuwe doelgroepen heeft geen commerciële drijfveer. NLNOG is een non profit organisatie en alle bestuurders zijn actief op persoonlijke titel. Aelmans: “Wat wij doen voor NLNOG wordt niet door onze werkgevers of sponsoren bepaald. Die neutraliteit zorgt voor laagdrempelige non commerciële activiteiten. Ze dragen zelfs in grote mate bij tot de successen van NLNOG.”

Die successen van NLNOG zijn buiten de groep een goed bewaard geheim zijn. In de sector, dus ook bij de buitenlandse NOG’s, zijn ze echter zeer bekend. NLNOG rings is een van meest gebruikte  monitoring tools. Maar bijvoorbeeld ook het RPKI mapper project is dé reden waarom Nederland op dit gebied zo voor loopt.

Doe mee

NLNOG faciliteert niet alleen. Bestuurders en actieve deelnemers ondersteunen ook de nieuwe deelnemers. Aelmans wijst daarvoor naar de talks die op de bijeenkomsten worden gehouden. “Traditioneel staan routing, security, stabiliteit en beschikbaarheid van netwerken centraal. Maar we staan nadrukkelijk open voor veel onderwerpen. Sterker nog, we merken dat de belangstelling voor talks die op het eerste gezicht minder met het NOG domein te maken hebben heel groot is.  We nodigen iedereen uit die tot onze brede doelgroepen behoort of daar affiniteit mee heeft eens langs te komen, zich voor de mailinglijst aan te melden en overweeg ook een talk te houden op de volgende bijeenkomst. Profiteer van onze kennis, deel je eigen kennis – Doe mee!”