ntld-gtld

nTLDs laten stijging van aantal domeinnamen zien, maar is dat ok?

Na maanden van constante daling is er nu op eens sprake van een lichte stijging van het aantal nieuw geregistreerde domeinnamen onder de nTLDS. Wat is de oorzaak van deze ommekeer en hoe serieus is die?

Daling en twee oorzaken

Technite heeft al vaker gewezen op de enorme daling van het aantal registraties bij alle nTLDs. Per saldo zijn daar miljoenen domeinnamen verdwenen. De belangrijkste twee oorzaken hiervoor zijn algemeen bekend en geaccepteerd. Het is niet mogelijk gebleken met domeinnamen te speculeren in de hoop er snel kopers voor te vinden. Andere reden is dat er gewoon te weinig vraag in de markt is naar domeinnamen met exotische extensies. Ondernemers proberen daar klanten mee te werven, maar die zien toch meer in de standaard extensies. Na een jaar proberen worden contracten niet verlengd.

De daling die dat heeft veroorzaakt is over de volle breedte van de nTLDs zichtbaar. Of het nu gaat om extensies voor stadsnamen, landstreken of “begrippen” maakt dus weinig uit. Als er dan opeens een opgaande lijn zichtbaar wordt valt dat direct op. Helemaal in dit geval. De meeste nTLDs zien namelijk nog steeds stagnatie of krimp. Als ze al groeien is het met een paar honderd per dag. Voor extensies die wereldwijd te registreren zijn is dat weinig.

ICU en BUZZ

Dot ICU en dot BUZZ zijn de uitzonderingen op die regel. De eerste liet op een dag een stijging van 3.700 registraties zien. Bij dot BUZZ staat de teller voor 9 november zelfs op bijna +10.000. Dit zijn forse aantallen. Gelet op de reputatie van ICU is er weinig reden aan te nemen dat daar een actie van serieuze ondernemingen wordt voorbereid.

BUZZ is mogelijk een ander verhaal. Alle registraties lijken uit de koker van een partij te komen. De registrar heeft voor alle andere extensies een uitstroom die groter is dan de instroom. Waarom is er via dat kanaal dan zo een toeloop op .BUZZ? We spreken hier over een grote reseller met tientallen klanten in Zuid Oost Azië. De registrar heeft tal van acties lopen om resellers en daarmee eindklanten (de houders) over de streep te trekken. .BUZZ maakt daar geen deel van uit.

Investeerders of iets minder legaal?

Daarom blijven er slechts twee verklaringen over voor de stijging van het aantal geregistreerde domeinnamen en dat geldt voor de beide genoemde nTLDS. Of wel er zijn toch weer “investeerders” actief die op deze manier rendement willen behalen. De andere verklaring is dat we hier voorbereidingen zien voor minder legaal gebruik, concreet spamruns, botnets of grootschalige fraude met webshops. Gelet op het seizoen zou dat laatste ook wel voor de hand kunnen liggen.