ocpsummit-vierkant280280 2018

OCP vanuit telco perspectief

Vorige week is in Amsterdam de OCP regional summit gehouden. OCP is voor zowel hyperscalers, colocatie datacenters als telecom operators een belangrijke ontwikkeling. Ruim 600 bezoekers bewijzen dat het een onderwerp is dat op de nodige belangstelling kan rekenen. De telco kant van het verhaal werd in verschillende talks goed belicht, twee daarvan staan hieronder samengevat.

Waarom OCP

Telco’s hebben meerdere redenen om OCP te omarmen. De open standaarden die de grondslag vormen zijn een trendbreuk voor de telecomsector, waar gesloten, niet onderling te koppelen, systemen decennia de norm waren. OCP moet het in de telco sector mogelijk maken tegen lagere kosten voor aanschaf en beheer de bestaande infra te vervangen en die infra krijgt dan ook een kleinere footprint. Dat laatste is belangrijk omdat de meeste telco omgevingen (centrales) geen fysieke gebouwuitbreidingen of ingrepen toestaan. Om de ruimtes te kunnen laten functioneren, terwijl de vraag naar communicatiediensten alsmaar toeneemt, is een kleinere footprint in vergelijking het de huidige vendor oplossingen nodig. OCP maakt dit mogelijk. De ruimte, de koelbehoefte en de stroomvraag zijn geringer.

KPN case

Hoe dat in de praktijk werkt is een onderwerp waar veel belangstelling voor is. Dat bleek uit de talk van KPN dat op een locatie in Nederland met OCP racks een test heeft doorgevoerd. Daarbij is met tegen een aantal problemen aangelopen die in ieder geval voor de telco sector (vanwege de fysieke beperkingen van de bestaande telefooncentrales) van belang zijn. OCP telco racks zijn hoger dan standaard racks, dat betekent dat niet elke lift of trappenhuis gebruikt kan worden. De voeding is standaard bovenlangs, in plaats van onderlangs. Dat is wezenlijk anders dan de meeste centrales nu faciliteren. Deze en andere punten zijn uitgebreid besproken. Daardoor kunnen OCP geïnteresseerden een beter beeld krijgen van waarmee ze rekening moeten houden.

Nokia case

Die kennisoverdracht stond ook centraal bij een talk van Nokia. De aanbieder zoomde in op de impact van 5G op de bestaande architectuur. Om het 5G signaal een goede dekking te kunnen geven is een zeer groot aantal kleinere centrales nodig. Dat is al langer bekend, maar wat een kleinere centrale precies is, daarover verschillen de meningen.

Nokia liet zie dan een mini rack naar OCP standaarden dat in bestaande zendmasten kan worden opgehangen. Het weerbestendige rack is kleiner dan een opzetkoelkast. De telco insteekkaarten zijn 300 of 400 mm, dus ondieper dan wat voor servers gebruikelijk is. Het goede nieuws van Nokia was daarmee dat het ruimtebeslag veel minder een issue zal zijn voor de uitrol van 5G dan sommigen vreesden. Er moeten echter wel heel veel van dergelijke systemen worden uitgerold en dat is een arbeidsintensieve operatie.