office365logo

Office 365 in Duitsland – verbannen, illegaal, verboden of toch niet?

Begin juli was er wereldwijd aandacht voor de Duitse deelstaat Hessen, daar is Office 365 uit het onderwijs verbannen. Omdat niet uitgesloten kan worden dat gebruikersdata buiten Duitsland wordt opgeslagen en die gebruikers minderjarigen zijn is het gebruik niet langer toegestaan.

Ophef

De internationale pers dook op het verhaal. Was dit de doodsteek voor Amerikaanse cloud diensten in de EU? In Duitsland zelf en bij deskundigen was de ophef geringer. Dat een beslissing van de toezichthouder in Hessen in de lucht hing was weliswaar weinig bekend, de gronden waarop het beslissing was gebaseerd verbaasde weinigen.

Nederland zorgt voor afleiding

Zoals elke ophef was ook hier na enige dagen de rust teruggekeerd. Daarom heeft bijna niemand meegekregen dan de autoriteiten in Hessen een update hebben over de status van Office 365. Het bijzondere lijkt ook nu weer de timing te zijn. Het bericht uit Hessen komt op 3 augustus online. Kort daarvoor was in Nederland een bom tot ontploffing gebracht over het gebruik van Windows 10 bij overheidsinstanties. Daarmee werd de aandacht volkomen van de zaak in Hessen afgeleid.

De conclusies van de twee onderzoeken ontlopen elkaar weinig. Microsoft verzamelt te veel data. Het is niet instaat of bereid aan te geven waar die data belandt en wat er mee gebeurt. De privacy van minderjarige scholieren kan dus evenmin worden gegarandeerd als de vertrouwelijkheid van overheidsdata.

De Stellungnahme

Die Nederlandse bom trok alle aandacht, de update (“Stellungnahme”) in Hessen bleef onopgemerkt. Hierin staat te lezen dat het onderzoek nog loopt en niet voor het begin van het schooljaar kan zijn afgerond. Microsoft lijkt halsoverkop naar Hessen te zijn afgereisd en heeft daar tekst en uitleg gegeven. Dat is te lezen als bewijs van de stelling dat Microsoft door de eerste melding onder druk is gezet. In Hessen wordt vooralsnog het gebruik van Office 365 gedoogd door scholen die al in bezit van de licenties zijn. Deze scholen mogen het dan alleen inzetten als ze de instructies van Microsoft opvolgen. In die instructies staat precies omschreven hoe telemetrie en andere datastromen (“Diagnosedaten“) is te disablen.

Vuurwerk

De stand van zaken in Hessen is voor Microsoft alles behalve een reden om tevreden te zijn. Onderwijs instellingen zullen geen nieuwe licenties afnemen zolang het onderzoek loopt. Dat de bestaande situatie slechts wordt gedoogd is juridisch gezien ook niet optimaal.

Het echte vuurwerk is echter pas van enige afstand te zien. Nederland en Duitsland, Windows 10 en Office 365. Microsoft zit in de hoek waar de klappen vallen. Waar in Nederland min of meer duidelijk is wat er schort aan het product Windows 10 is dat in Hessen totaal niet het geval. Sterker nog. De instanties in Hessen trekken de case nu ook naar een hoger niveau om tot een oordeel voor alle onderwijsinstellingen in Duitsland te komen.