SA-VM300

Onderzoek in het VMware eco-systeem ihkv VMworld

Voorafgaand aan en tijdens VMworld wordt het nodige aan onderzoek gedaan. De resultaten worden door vendoren en derden ingezet tijdens het event zelf of om daarna nog de aandacht te trekken. Dat is met de “VMworld 2019 information technology spending survey” niet veel anders. Die bevindingen zijn nu al beschikbaar en onderwerp van gesprek tijdens het meerdaagse event in San Francisco.

Kwaliteit

De VMworld 2019 information technology spending survey is onderzoek gebaseerd op een panel van 4.500 deelnemers die allemaal iets met IT te maken hebben. Inkoopbevoegdheid is schijnbaar ook een eis voor deelname aan het panel. Die pool is groot genoeg om tot een representatieve steekproef te kunnen komen. De opdrachtgevers hebben de groep echter beperkt tot hen die passen binnen het VMware eco-systeem. Daarom zijn de antwoorden met een korreltje zout te nemen. De resultaten van de spending survey zijn eerder een indicatie van mogelijke trends. Hierbij is ook nog eens meer de Amerikaanse markt beschreven dan die van andere landen. Het is geen wetenschappelijk verantwoorde opsomming.

Opvallend

Dat gezegd hebbende zijn er enkele uitspraken die opvallend te noemen zijn. Het eerste dat opvalt moet worden gezien met de kennis dat VMware een paar dagen terug Pivotal.io heeft overgenomen.

De deelnemers aan de survey geven antwoorden die door de onderzoekers wordt vertaald met “er is geen bewijs dat containers VMware pijn doen”. Tegelijk is de bereidheid van groep in Pivotal.io kennis en diensten te investeren de afgelopen 18 maanden teruggelopen. Als VMware geen last van heeft van containers en Pivotal geen stijgende lijn laat zien, waarom is het bedrijf dan overgenomen?

Het tweede punt is minder verwarrend. De deelnemers zijn van mening dat met name publieke cloud proposities ten koste van on-premise gaan en VMware daar wel het nodig van merkt. Claims over het grootschalig terug uit de cloud verhuizen, wat VMware goed zou uitkomen zijn voorzien van het label ”don’t appear to be meaningful.”

Nogmaals, de kwaliteit van de vragen en antwoorden is niet optimaal. Toch zijn de genoemde punten interessant genoeg om nog eens op in te zoomen. Zijn de uitspraken alleen voor de Amerikaanse markt relevant, of herkent de IT sector in Nederland wat de bevindingen. Als dat zo is, gaat dan ook hier op dat het “terug uit de cloud verhuizen” meer op wensdenken is gebaseerd dan op met cijfers onderbouwde bevindingen?