pixabay-hands-3127297 deal

Onlogische Overnames

Het jaar 2019 kende meerdere overnames die goed waren voor een artikel op Technite. In veel gevallen was direct duidelijk dat de kopende partij profiteert van de vergroting van omzet en klantenbestand. Bij een kleine groep was het te verwachten voordeel minder voor de hand liggend of minder omvangrijk. Overnames of fusies waarbij zonder aantoonbaar pluspunt waren er in 2019 niet. 2020 kan anders worden.

Logische overnames

De hosting- en datacentersector is in 2019 onder andere opgevallen door de verdere consolidatie. Hosters TransIP en Combell gingen verder samen als Team.blue. Dat daardoor schaalgrootte voordelen te behalen zijn ziet iedereen. Dat Flexwebhosting op de valreep van het jaar door TWS is ingelijfd levert beide bedrijven ook de nodige voordelen op.

Datacenters

Bij de datacenters zagen we hetzelfde. Dat via een omweg, in de vorm van grootaandeelhouder DWS, TDG en NL-DC tot een bedrijf gesmolten worden verbaasde op het eerste gezicht. Toch was al snel duidelijk dat hier in principe een duidelijk voordeel behaald kan worden. Met alle locaties van de nieuwe combinatie wordt er een tegenwicht geboden aan de verder oprukkende Amerikaanse dominantie op de Nederlandse datacenter markt. Dat is ook de reden waarom de voorgenomen fusie van Digital Realty en Interxion zo verklaarbaar is. De Amerikanen hebben de Britten nodig om Exquinix te kunnen bijhouden.

Defensief

Equinix viel in Nederland het afgelopen jaar maar een keer op. Door Switch Datacenters over te nemen behaalt het geen direct voordeel. De paar honderd vierkante meter vloeroppervlak heeft het niet echt nodig. De overname voorkomt echter wel dat een concurrent in de regio Amsterdam voet aan de grond kan krijgen, of uitbouwen. De overname is daarmee logisch vanuit defensieve overwegingen.

Elders in de IT sector

Een dergelijk patroon van ondubbelzinnig logische overnames, want meer klanten en omzet of een overname om de concurrentie te dwarsbomen, is in de verdere IT sector ook aan de orde geweest. De overname van Symantec door Broadcom is daarbij bijzonder. Voor Broadcom lijkt het op het eerste gezicht een totaal onlogische stap. Dat beeld verandert als wordt gekeken naar de druk op de omzet bij de core-business. Door de overname van Symantec creëert het “new business” die in een keer geld oplevert. Tegelijk kan ook worden gezegd dat door de overname concurrentie is gedwarsboomd. Het was immers bekend dat meer partijen een zelfde groei-door-nieuwe-business strategie hanteren.

Onlogische overnames

Het tegenovergestelde van logische overname is een onlogische overname. We hebben daar tijden de internetzeepbel tientallen voorbeelden van gezien. De laatste jaren waren er door de instroom van VC geld situaties waarbij start-ups (!) bedrijven overnamen met de gedachte dat daardoor wellicht ooit een meerwaarde zou ontstaan. In de traditionele tech sector bleef dat verschijnsel gelukkig achterwege.

Dat wil zeggen tot nu toe. Sinds eind 2019 rommelt het namelijk bij Xerox en HP. De eerste wil de laatste overnemen. De logica van die stap ontgaat bijna iedereen. Xerox is drie keer kleiner dan HP en heeft zo te zien nog meer moeite de afnemende vraag naar printers (en faxen) op te vangen dan het beoogde overname doel.

Vraagtekens

De strijd die tussen de directies van de twee bedrijven wordt gevoerd leidt af van de problemen. Dat is geen goede ontwikkeling. Dat de strijd de volle aandacht krijgt van de pers is onvermijdelijk, maar de vraag is of het gewenst is. Dat activistische aandeelhouders vooral uit zijn op koerswinst is evident.

Als koersmanipulatie, emotie en verwijten terzijde worden geschoven staat er nog steeds de vraag: wat is het voordeel van het samenvoegen van deze twee bedrijven? Xerox spreekt van een “value-creating combination with HP.” Daar moeten vraagtekens bij gezet worden. De print business van beiden staat onder druk. Een dominante rol op de markt zal de neergang van de verkoop van printers en toner niet afremmen.

Politieke klimaat

De PC tak van HP staat eveneens onder druk. De tijden van elk jaar hogere PC verkopen ligt al geruime tijd achter ons. Het verkopen van dit onderdeel door Xerox wordt her en der voor mogelijk en wenselijk gehouden. Daarmee kan een deel van het geleende geld voor de overname ($33 miljard) worden terugbetaald. Er is bij dat scenario echter een probleem. Wie is bereid de PC tak te kopen? Alle voorgaande overnames was er altijd een optie dat een Chinese investeerder of fabrikant geheel of gedeeltelijk die rol op zich nam. In het huidig politieke klimaat is dat onwaarschijnlijk.

Omdat er zoveel onduidelijkheid is en de markt er anders voorstaat dan een jaar geleden is het moeilijk de realiseerbare meerwaarde van de overname van HP door Xerox te benoemen. Dat de Xerox communicatie naar pers en aandeelhouders niet verder gaat dan kreten als “shareholder value” en “unieke kans” is opvallend. Vooralsnog blijft dit daardoor het meest actuele voorbeeld van een onlogische overname.