Open standaarden in tijden van oorlogen en handelsconflicten

Er is alle reden goed te kijken naar de ontwikkelingen rond open standaarden. Voorheen waren er al kanttekeningen te plaatsen rond de ware motieven van Facebook en Co bij de pleidooien voor open standaarden. Met de oorlog tegen Oekraïne en de boycot van Chinese producten speelt er nog meer rond het onderwerp.

Voordelen van open standaarden

Het idee van open standaarden is zowel interessant als logisch. Als bedrijven – in dit geval in de IT en telecomsector – op basis van open protocollen hardware en software kunnen ontwikkelen leidt dat tot een versnelling van productie, lagere kosten en mede daarom een snellere adoptie in de markt. Dat zijn stuk voor stuk aansprekende voordelen.

OCP

OCP is een goed voorbeeld van zo’n open standaard. Facebook en Google zijn ooit begonnen met het ontwerpen van eigen hardware, omdat het IT profiel van een hyperscale datacenter te veel afwijkt van dat van een regulier colo datacenter. De beschikbare hardware was op dat moment gericht op colo en onpremise omgevingen. De twee hebben, later is daar Microsoft nog bijgekomen, een groot aantal zinvolle innovaties het daglicht laten zien. Van racks, via bekabeling tot processoren, wat tegenwoordig in een hyperscaler staat is compleet anders dan wat een paar jaar terug nog in de catalogus voor een colo stond opgesomd.

Het grootste deel van de innovaties van en voor de hyperscalers is via OCP een open standaard geworden. OEM’s en ODM’s kunnen met de specs aan de hand de productie starten. De inkopers van deze hardware kunnen nu ook veel makkelijker van vendor overstappen. De vendor lock-in is beslecht en als er iets voor is teruggekomen, dan is het de ongekende inkoopkracht van de hyperscalers.

Telecomsector

Binnen de telecomsector is ook veel belangstelling voor open standaarden. Na het uitfaseren van legacy netwerken en de opkomst van 3G is wel duidelijk geworden dat All-IP de toekomst heeft. De netwerken en gehele architectuur van telecom operators zijn berucht complex en uitgebreid. Voorheen deed men zaken met een of twee vendoren en die leverden een zo perfect passende oplossing. Maatwerk was niet gangbaar als term, maar feitelijk was dat het wel.

Met de komst van 3G en daarna 4G is ook duidelijk geworden dat het karakter van de telco dienstverlening totaal anders wordt. Mobiele telefonie is als term nog steeds gangbaar, maar het aantal belminuten neemt alleen maar af. Wat blijft toenemen is het gebruik van apps voor alle mogelijke toepassingen die nog maar weinig met bellen te maken hebben.

De netwerken – van antenne tot aan de knooppunten in de centrales – op die verandering aanpassen is een ongoing proces. Daarbij afhankelijk zijn van een leveranciers is onpraktisch en vaak ook ongewenst met het ook op redundantie.

Open standaarden telco netwerken

Open standaarden voor de telco netwerken lijkt daarom perfect voor de telco’s. Hardware die minder complex is, sneller leverbaar en door meer vendoren klinkt hen als muziek in de oren. Maar vanaf de start waren er ook valse tonen te horen. De belangstelling van met name Facebook voor het onderwerp wekte achterdocht. Was dit een poging om parallel aan alle telco’s een eigen netwerk op te tuigen. En dan niet in een land maar wereldwijd?

China

De indicaties daarvoor zijn talrijk, maar recent meer naar de achtergrond verdrongen. Er is immers een heel ander probleem opgedoken dat door niemand kan worden ontkend. De inbreng van Chinese bedrijven en wetenschappers bij consortia voor open standaarden, OpenRan is daarvan een voorbeeld, wordt nu als problematisch gezien.

Door hier veel tijd en kennis in te investeren kunnen Chinese organisaties toewerken naar de facto standaarden voor de mobiele telecomsector. De Amerikaanse overheid wil dat voorkomen, niet alleen omdat daarmee de boycot van Huawei zou worden ondermijnd. Ook de Europese overheden zien de problemen. Het is daarom niet vreemd dat bij Open Ran de inbreng van Westerse aanbieders, Nokia en Ericsson voorop, de laatste periode is gereduceerd. Zonder deze twee giganten kan er geen breed geaccepteerde standaard tot stand komen.

Rusland

Open Ran is ook om een andere reden een interessante case. In de organisatie zitten namelijk ook twee vooraanstaande Russische organisaties. Al eerder is in de vakpers daarop gewezen dat dit problematisch is. Door de oorlog die Rusland voert tegen Oekraïne is het land immers internationaal geïsoleerd. Westerse technologie mag niet meer geleverd worden. Hoe kunnen medewerkers van Russische bedrijven, die nota bene gelieerd zijn aan het militaire apparaat deel uit blijven maken van een consortium waarin kennisdeling over innovatie en standaarden voorop staat. Een consortium waarvan ook al is beweerd dat Huawei en ZTE het  gebruiken om tot een 5G alternatief te komen.

Open standaarden blijven interessant, maar de politieke realiteit zal hier toch echt wel voor veranderingen gaan zorgen. Daarmee is het idee niet dood, maar de inbreng van sommige partijen zal toch echt verwijderd en geweerd gaan moeten worden.

OCP Event

De OpenRan organisatie is redelijk virtueel, dus het valt niet snel op als daar wat verandert. OCP is een ander verhaal. Die organisatie organiseert in oktober weer een groots event. Het telecominfraproject  heeft daar ook een aanwezigheid. De inbreng van Chinese bedrijven zal wel zeer gering zijn. Formeel vanwege de reisbeperkingen, maar iedereen snapt dat er meer speelt. Russische deelnemers aan OCP events waren er in het verleden ook, maar die komen het eigen land niet meer uit.