LegeDatacenterVloer

Ophef in de hele Nederlandse pers over datacenters

LegeDatacenterVloerAfgelopen vrijdag is de hele Nederlandse pers gewezen op de link tussen datacenters en de drinkwatervoorziening. De ophef die daarmee is ontstaan is groot. Of het geheel terecht is, is een ander verhaal. In ieder geval kan nu iedere politicus, ambtenaar en burger weten dat een datacenter meer verbruikt dan alleen stroom.

Datacenters en water

De concrete reden voor de ophef is beperkt tot de kop van Noord-Holland waar twee hyperscalers staan. Iedereen met kennis van de IT en OT van de twee bedrijven weet dat deze water moeten gebruiken voor de koeling. Voor de buitenstaanders zal dat tot vrijdag onbekend zijn geweest. Deze laatste groep zal dus ook onaangenaam verrast zijn door die melding en de opmerking over het drinkwater gebruik. Dat vervolgens dat water ook nog eens met chemicaliën is behandeld maakt het verhaal nog lastiger te begrijpen voor de leek.

Tegenstelling

De partijen die voor het nieuws hebben gezorgd stellen vast dat de combinatie van veel vraag naar water en de chemicaliën er toe kunnen leiden dat er te weinig water uit de kraan in de huizen komt. Daarmee is dus een bekende tegenstelling aangestipt: bedrijven versus huishoudens.

Bekend thema

Of de melding juist is moet nog blijken. Dat mensen in de regio bezorgd zijn is begrijpelijk. Maar er zijn ook twee andere punten die moeten worden meegenomen. Ten eerste is de timing van de melding opvallend. Maandag 22 is het Worldwaterday. Die dag wordt extra aandacht besteed aan drrinkwater.

Het andere punt is dat link tussen koeling, drinkwater en datacenters al lang bekend is binnen de sector. Zowel datacenters als rekencentra kunnen moeten het drinkwaterverbruik ook al fors reduceren. Dat kan onder andere door andere vormen van koeling te kiezen. Men kan ook gebruik maken van ander water dan drinkwater. De vrees dat dit zo vervuild is dat de koel infra daaronder leidt is in Nederland veel minder terecht dan in andere landen.

Daarmee is niet gezegd dat het in dit concrete geval gaat om een storm in een glas water. Voor de sector is het een vervelende ontwikkeling omdat het nu voor meer dan mogelijke stroomtekorten verantwoordelijk wordt gehouden. Deze Nederlandse ophef over datacenters was en is daarbij veel eenvoudiger te pareren dan het stroomvraagstuk.