pixabay-datacenter-server-90389 serverracks

Over business continuity gesproken

pixabay-server-90389 serverracksNu steeds meer bedrijven met een kleine kantoorbezetting werken is alle reden extra aandacht te besteden aan de business continuity. Het gaat daarbij vooral om de plekken waar data en applicaties staan en wie daar op dit moment onderhoud aan kan verrichten.

Datacenter toegang

De melding van Equinix dat het klanten de toegang tot de datacenters in vier Europese langen ontzegt is uniek in de geschiedenis. Voor het eerst kunnen duizenden klanten niet bij de eigen hardware. Dat de datacenter exploitant iedereen op het hart drukt dat het onderhoud niet in gevaar komt omdat er wel eigen personeel rondloopt zal voor lang niet iedereen de onzekerheid wegnemen.

Anderen aan de eigen hardware laten komen is voor lang niet iedereen acceptabel. Er zijn meerdere scenario’s waarin dat zelfs expliciet is uitgesloten. Voor anderen spelen kosten weer een rol. Of de dienstverlening van Equinix in deze bijzondere situatie gratis is lijkt namelijk onwaarschijnlijk.

Kwetsbaarheid

Van de ene op de andere dag kan het besef zijn doorgedrongen dat men best wel heel erg afhankelijk is van een datacenter. Daarbij is er in principe niet veel veranderd, het is alleen de deur de dicht blijft. Onderhoud kan worden uitbesteed aan dat externe personeel, maar de bedoeling is natuurlijk dat het meeste de komende periode remote wordt gedaan.

Business Continuity

De melding van Equinix is de eerste die wereldwijd is gedeeld. Van andere datacenters in Nederland en Duitsland is bekend dat ze de toegang met het oog op het voorkomen van Covid-19 besmettingen al eerder hadden beperkt. Ze hebben het alleen minder breed gecommuniceerd. Of het nu een N=1 of N>1 situatie is maakt overigens niet uit voor het vertalen van de mogelijke impact op de eigen organisatie. Die impact moet duidelijk zijn. Anders kunnen er geen business continuity plannen worden gemaakt en in geval van nood worden toegepast.

Waarom is dit belangrijk?

Dat een provider of hoster naar deze ontwikkelingen kijkt spreekt voor zich. Dit type bedrijven kan eigen hardware in externe datacenters hebben staan. Als het goed is kan veel beheer ook remote plaatsvinden. Echt onderhoud, waarbij fysieke handelingen nodig zijn, is in de regel bekend en te plannen.

Er is echter een groep die hier minder professioneel mee omgaat. Beheer op locatie is voor hen de regel en vast onderdeel van de werkzaamheden. De groep bestaat uit hosters, providers en de meer generieke IT dienstverleners. Zij kunnen over een uitstekend trackrecord beschikken, maar dat is dan wel gebaseerd het fysiek toegang hebben tot hardware en installaties in een externe omgeving.

Kritisch kijken

Zij zouden er goed aan doen klantvragen voor te zijn. Klanten die vragen stellen over de eigen business continuity en dan constateren dat hun dienstverlener voor een dichte deur kan komen te staan zullen niet tevreden zijn. Dat zullen ze overigens vooral doen omdat de auditors over beginnen. Daarom is het goed voor hosters, providers en anderen die voor de eigen dienstverlening afhankelijk zijn van externe datacenters nu een kritisch naar die keten te kijken. Kan nog wel aan de eigen BCM eisen en die van de klanten worden voldaan?