pixabay-cyber-4188727

Over het gebruik van het begrip Cyber en de eigen bubbel

Dat het begrip Cyber nog best veel wordt gebruikt valt op. Of het nu gaat om de reguliere pers of de vakpers, het C-woord komt in ieder geval vaak voor, vooral in samenstellingen. Hoe vaak is dat terecht en verklaarbaar? Daarover verschillen de meningen al snel. Wie iets meer inzoomt op het C-woord ziet echter ook iets anders.

Wie gebruikt het begrip?

Er zijn genoeg voordrachten en publicaties te vinden die een uitleg geven van het begrip cyber. Het traceren van het eerste gebruik is ook al gedaan, en zeer interessant. Weinigen weten namelijk dat het veel ouder is dan de 21 jaar die deze eeuw telt en ook al voor 1983 bestond. De leeftijd van cyber is een van leukere feiten rond cyber.

Minder leuk is dat het begrip op alle mogelijke manieren is opgerekt. Dat proces kent twee dadergroepen. De eerste bestaat uit personen en bedrijven die iets met veiligheid doen. Om het onderscheid tussen gangbare fysieke, tastbare, veiligheid en alles dat ongrijpbaar, want digitaal, is duidelijk te maken is de term cyber handig gebleken. De andere dadergroep bestaat uit sales en marketeers plus reclamebureaus. Zij hebben redelijk snel ingezien dat het begrip het pad naar nieuwe markten en omzet mogelijk maakt. De combinatie van die twee zorgt voor heel veel gebruik van het C-woord.

Veel gebruik?

Om een indruk te geven van het vele gebruik van het woord cyber is gekeken naar een grote Duitse persberichten portaal. Hier kan Jan en Alleman zijn bericht uploaden. Tags maakt het rubriceren en terugvinden makkelijker.

We zien hier 24 keer een “Cyber-tag”. Ook al zijn die in het Duits, de meeste zijn herkenbaar want half Engels. De overlap en doublures vallen direct op. De conclusie van deze lijst is daarom dat de variatie in het gebruik van het C-woord in de Duitse markt nog wel meevalt.

Als vervolgens elke categorie wordt aangeklikt valt nog iets om. Aan een derde van de tags is bijna geen content gelinkt. Soms is het meest recente bericht uit 2019. Daar is ook een conclusie aan te verbinden. Namelijk die dat het gebruik van het C-woord over het hoogtepunt heen is. De variatie neemt af, niet toe. Waarom dat is laat zich raden. De meerwaarde van het claimen van steeds nieuwe C-woorden is inmiddels commercieel en technisch gering. Tegelijk wordt het ook steeds lastiger onder alle omstandigheden te beweren dan offline en online, fysiek en digitaal wezenlijk anders zijn. Dat is een kwestie van voortschrijdend inzicht met als gevolg dat het c-woord minder in de communicatie voorkomt.

Bubbel

Waarom lijkt het dan alsof het begrip Cyber (nog) zo veel voorkomt? Zou dat soms iets te maken hebben met de eigen bubbel en preoccupatie?