nortonlifelock-logo

Over Norton, Symantec en Big Business gesproken

Sinds gisteren staat Symantec niet maar aan de beurs in New York genoteerd. Door de overname van het bedrijf door Broadcom en de daarop volgende splitsing is een andere naam gekozen voor de enduser diensten. De aloude naam Norton is weer van stal gehaald. Dit artikel gaat over de positie van wat nu weer Norton heet.

Definities

Onder de naam NortonLifeLock worden verschillende enduser security pakketten geleverd. Norton is niet de enige aanbieder in deze markt, het claimt wel een grote speler te zijn. Cijfers vinden die deze claim onderbouwen is een exercitie die meer tijd in beslag neemt dan gedacht. Om te beginnen zijn er letterlijk tientallen definities, gehanteerd door vendoren, distris en de tech pers om producten te beschrijven. AV kan alles zijn van de “kale” in Windows ingebakken “Defender” tot een pakket bestaande uit AV, firewall, anti phising, adblocker en VPN.

Marktomvang

Op SiliconAngle staat: “The new NortonLifeLock says nearly 50 million consumers use its products and services and claims that it’s a global leader in consumer cybersecurity.” Dat getal kan niet goed zijn of het begrip “a global leader” wordt op een bijzondere manier gebruikt.

Uit een staatje van Statista kan worden opgemaakt dat met een marktaandeel van ruim 10% Symantec op de 3e plaats staat. In dat geval is “a global leader” dus wel een terechte beschrijving. Maar het geeft geen antwoord op de vraag hoe groot de markt aan de aanbod en vraagzijde is. Het laatste blijkt niet te achterhalen. Het aantal aanbieders dat “iets” doet met AV (zie: definities) is een eenvoudigere puzzel. Hier geldt wel dat per land de lijstjes anders zijn. Er blijken min of meer lokale aanbieders te zijn. PCMAG heeft bijvoorbeeld een recent overzicht waarin 40 verschillende vendoren (niet producten!) worden genoemd. AV-Comperatives somt “30 relatively well-known AV vendors of consumer security products” op.

B2C AV is BB

Het grote aantal aanbieders zegt op zich niets over de business. In theorie is het mogelijk dat de 30+ of 40+ aanbieders elkaar de tent uit vechten en daardoor genoegen moeten nemen met een becheiden marge. Iedereen in het kanaal weet echter dat de praktijk heel anders is. De marge van een reseller staat mogelijk onder druk, maar de dit is een markt waar de vraag permanent hoog blijft. Bijna iedereen weet dat “AV” nodig is. Dat de oplossing ook door bijvoorbeeld de internet providers wordt geleverd in een bundel of als 30 dagen demo bij nieuwe hardware zit doet verder weinig af aan die bewering. AV is gevraagd en de acceptatie plus activatie drempel is laag.

De winstgevendheid van AV business is dusdanig dat de Broadcom strategie vragen oproept. Het bedrijf heeft het B2C deel van Symantec niet willen overnemen. Het had alleen oog voor de B2B kant. Puur vanuit de eigen business is dat begrijpelijk, maar niet als wordt gekeken naar de marges. In augustus van dit jaar maakte de interim CEO van wat nu NortonLifeLock bekend dat in de oude setting “ […] Symantec’s consumer safety segment made up just 51 percent on the company’s overall revenue in the quarter ended June 30, the segment ending up generating a massive 90 percent of the entire company’s operating income.”

B2C AV is BB – Big Business