EURid logo .EU

Per 2022 nieuwe regels voor EU domeinnamen

Door alle ophef over de impact van Brexit op .EU domeinnamen lijkt het dat EURid extra redenen heeft het registratie beleid aan te passen. De communicatie hierover is inmiddels gestart, per najaar 2022 kunnen meer burgers een .EU laten registreren.

Door Brexit verliezen burgers, ondernemingen en overheden in het Verenigd Koninkrijk en Gibraltar het recht een .EU naam te voeren. Hoewel Brexit nog even is uitgesteld zal dat besluit niet worden ingetrokken. Het enige dat niet bekend is wanneer het doek voor deze registraties valt.

Forse krimp

Wat ook bekend is is dat door de Brexit onrust het aantal .EU registraties in die twee gebieden het afgelopen jaar al zeer fors is afgenomen. Voor EURid valt daar weinig tegen te doen, het is namelijk de Europese Commissie die de regels voor EU voorschrijft. EURid voert alleen uit. Het kan de Britse .EU gebruikers dan ook weinig houvast bieden, laat staan alternatieve manieren om de namen wel te blijven voeren.

Nieuwe doelgroepen

Het ligt daarom in de lijn der verwachting dat de komende maanden het aantal .EU registraties verder zal afnemen. Dat is niet in het belang van EURid en al helemaal niet in het belang van de EC. In die context moet dan ook de communicatie gezien worden die door EURid is gestart.

Men realiseert zich dat een .EU aantrekkelijk kan zijn voor iedereen die zaken doet in en vanuit de EU en voor burgers met een EU paspoort. Tot op heden is het zo dat aanvragen van burgers alleen in behandeling worden genomen als ze EU ingezetene zijn. Die eis was lange tijd een detail waar weinig ophef over was. Mede door de Brexit ophef ziet men echter in dat er EU ingezetenen zijn die buiten de EU wonen, maar wel de band met de EU met de website en/of e-mail adressen wil aangeven.

Het voor de hand liggende voorbeeld zijn natuurlijk de miljoenen EU burgers die vooralsnog in het VK wonen en na Brexit toch de band met de EU willen blijven tonen. Voor die groep (en andere EU arbeidsmigranten) wordt het per 13 oktober 2022 mogelijk een .EU aan te vragen. Of daar veel gebruik van gaat worden gemaakt (buiten de EU burgers in het VK) moet nog blijken (*).

 

(*) Actuele cijfers uit betrouwbare bronnen over de doelgroep zijn lastig te vinden. Het zou in principe (2016 cijfers van de VN) kunnen gaan om +22 miljoen houders van een EU lidstaat paspoort die buiten de EU28 woonachtig zijn. Punt is echter dat tot die groep ook Britten worden gerekend. Die groep zal uiteraard van de EURid verruiming geen gebruik kunnen maken.