pixabay-cyber-police-officers-polizei

Proces tegen eigenaar en personeel cyberbunker gestart

Maandag is in Trier dan eindelijk het proces tegen acht personen die verantwoordelijk zouden zijn voor het in de lucht houden van de “cyberbunker” van start gegaan. De processtart volgt op een onderzoek dat vijf jaar duurde. Een inval waarbij honderden agenten betrokken waren en het aanklagen van de personen in april van dit jaar.

Duitse belangstelling groot

De belangstelling tegen de zaak in Duitsland was maandag groot. Zowel de regionale als de nationale tv zenders hebben er overdag aandacht aan besteed. Bijna alle grotere kranten hebben dat ook gedaan. Voor alle techsites was het onderwerp ook belangrijk genoeg om uitgebreid te worden beschreven.

Nederlandse aandacht gering

In Nederland was maandag rond 16:00 de aandacht voor de zaak nog minimaal. Opvallend, terwijl een groot deel van de verdachte heeft een Nederlands paspoort en is ook hier bekend. Onder andere vanwege conflicten met de overheid en het voor de rechter moeten verschijnen wegens cybercrimineel gedrag.

Verdedigingsstrategie

Dat laatste zal bij de Duitse zaak zonder meer een rol gaan spelen. De advocaten van de verdachten kunnen daardoor niet beweren dat hun cliënten een smetteloos verleden hebben. Volgens de Duitse pers zal daarom de verdedigingsstrategie van alle aangeklaagden twee punten omvatten. Zwijgen en zelf het woord niet nemen is daarbij het eerste. Het tweede punt is dat men elke verantwoordelijkheid zal ontkennen. Daarbij wijst men dan op de onmogelijkheid de business van de klanten te kunnen kennen.

Het laatste is zeer voorspelbaar. Overal in de EU nemen hosters het standpunt in dat zij “geen boodschap aan de boodschap” hebben. Wettelijk gezien is dat niet nodig, commercieel is het onwenselijk. Pas al een provider door derden op de hoogte is gesteld van illegale inhoud moet hij optreden. De verdachten zullen hun advocaten laten vertellen dat zij de inhoud niet kenden en daar ook nooit over zijn getipt.

249.000 strafbare feiten

De aanklagers hebben vanzelfsprekend al rekening gehouden met die argumentatie. Met de aanklacht, die 249.000 strafbare feiten telt en 40 pagina’s omvat, wil de aanklager in ieder geval  aantonen dat Johan X., Sven K. en de anderen wel terdege wisten van de illegale activiteiten.  Veelzeggend daarbij is dat kort na de inval al bekend werd dat de communicatie van de cyberbunker medewerkers met klanten bekend was (zie ook link). Of die niet encrypted was, dan wel dat de encryptie is doorbroken door de Duitse justitie zal tijdens het proces nog wel ter sprake komen.

Mede door die communicatie is het mogelijk geworden in de aanklacht op te nemen dat alle betrokkenen deel uitmaakten van een criminele organisatie. Daarom is de aanklacht ook zo absurd uitgebreid. De lijn die de aanklagers volgens is namelijk dat de cyberbunker medewerkers alle illegale business van de klanten niet alleen technisch gezien mogelijk maakten. Bij de werving van nieuwe klanten werd duidelijk gemaakt dat schimmige business welkom was. Dat de aangeklaagden eerder hebben beweerd (wanneer en in welke context is onduidelijk) dat ze niet alles toestonden lijkt daarmee ook niet te kloppen.

Werd de cyberbunker getapt?

Hoe de aanklagers zo stellig zijn met de bewering dan Johan, Sven en consorten een actieve rol hebben gespeeld staat eigenlijk in deze quote:

Gelungen sei es über die Überwachung des Netzknotens im Rechenzentrum. Unter anderem anhand von Chats könne man belegen, dass die kriminelle Vereinigung von den Machenschaften wusste und diese durch die Bereitstellung der Server “maßgeblich unterstützt und gefördert” habe.

Hier staat dat het internetverkeer van het datacenter is getapt en dat er chats zijn gelezen. Het laatste wekt minder verbazing dan het eerste. Te hopen is dat hierover tijdens het proces tegen de personen achter de cyberbunker meer duidelijk wordt. We zouden hier namelijk te maken kunnen hebben met het eerste geval van het aftappen van een heel datacenter.